Ingen refleksion uden kunst – ingen kunst uden refleksion

Seismograf er et redaktionelt uafhængigt webmagasin, der stiller skarpt på den nyeste kunst i lyddomænet og dens skabere.

I 2011 fusionerede Seismograf med Dansk Musik Tidsskrift og Autograf, og vi er dermed i dag Danmarks eneste magasin fuldkommen dedikeret til ny musik, lydkunst og disse felters nære slægtninge.

Alt vores indhold udkommer online og er frit tilgængeligt for alle. Vi dækker aktuelle begivenheder kritisk og oplysende, og samtidig udgør vi en platform for mindre tidsbunden musikjournalistik i form af essays, kommentarer, podcasts og tematiserede Fokus-udgivelser.

De auditive kunstarter er i disse år i en rivende udvikling, både kunstnerisk og institutionelt. Gamle skel er langsomt og umærkeligt forsvundet, og helt nye felter, der ofte rammer et bredere publikum, er vokset frem. Samtidig befinder aktivitets- og kvalitetsniveauet på de aktuelle scener sig på et meget højt niveau – fra de største og mest profilerede projekter til de små, der pibler op af undergrunden. Det er en situation, der kalder på en tilsvarende højt kvalificeret kritik, formidling og refleksion.

Seismograf er til for at fortælle og oplyse publikum om disse levende auditive kunstområder. Men samtidig er vores rolle i lige så høj grad at skabe rum for en dialog, refleksion og kritik af en sådan kvalitet, at den kommer til at indgå i et symbiotisk forhold med kunsten selv. Vi ønsker på den ene side at afspejle, hvad der sker lige nu, og på den anden side at fungere som en aktiv, kritisk og stimulerende medspiller, der er med til at bringe kunsten videre.

For yderligere at udvide rummet for denne dialog har vi siden 2014 også udgivet peer-reviewede artikler i sektionen Seismograf Peer.

Seismograf hører under faggruppe 7 (116717) på den bibliometriske forskningsindikator og har ISSN-nummer 2245-4705.