26. Sep
2017
13:00

Strandlodsvej 6B,
2300 København S

Hotel Pro Forma // Moving Opera

Hvordan udvikler vi det musikdramatiske miljø i Danmark? - 4 seminarer stiller skarpt på ny musikdramatik

Seminar den 26. september: 'Clashing With Modernity – The role of composers, performers and directors in contemporary opera'

Hotel Pro Forma afholder det første af fire seminarer for musik- og scenekunstmiljøet om fremtidens musikdramatik. Til seminaret den 26. september kl 13.00-17.30 kan du under overskriften ”Clashing With Modernity – The role of composers, performers and directors in contemporary opera”, høre keynote-oplæg af komponisterne Missy Mazzoli og Line Tjørnhøj. Desuden deltager en række kunstnere og producenter fra ind- og udland i seminarets paneldebatter.

I de seneste år har vi set mange flotte bud på kunstnerisk nyskabelse på området, der trækker på den seneste kunstneriske udvikling inden for musikalske, visuelle og scenekunstneriske virkemidler. Udviklingen synes at være sket på trods af vanskelige vilkår. For bag de enkelte forestillinger fremstår det musikdramatiske miljø relativt svagt sammenlignet med andre kunstområder.

Rasmus Adrian, der er administrativ leder for produktionshuset Hotel Pro Forma, udtaler:

”Ser man bort fra de store nationale operainstitutioner i Danmark, savner vi i dag aktører, der kan løfte opgaven med at producere, udvikle og skabe sammenhæng på tværs af de enkelte kunstmiljøer og på tværs af landet. De enkelte musikdramatiske projekter og produktioner fremstår i alt for høj grad som øer uden kontakt og uden forudsætninger til at nyde godt af den viden og det kunstneriske talent der er tilstede her i landet. Vejen frem for det musikdramatiske miljø må være møder, dialog, kunstnerisk debat og udveksling af viden, know-how og inspiration. Vi har brug for at blive dygtigere og ikke mindst at lære af både danske og internationale erfaringer fra området. Det vil vi fra Hotel Pro Formas side gerne bidrage til i de kommende måneder.”

Hotel Pro Formas initiativ har derfor til formål at skabe en række møder for det danske musik- og scenekunstmiljø med et internationalt islæt. De fire seminarer gennemføres med tilskud fra Statens Kunstfonds tværkunstneriske udvalg og i samarbejde med bl.a. Dansk Komponistforening, SNYK, Performing Arts Platform Aarhus, Edition Wilhelm Hansen og Den 4. Væg.

Læs mere på Hotel Pro Formas hjemmeside, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Koncertkalenderen produceres i samarbejde med SNYK