artikel

Expect

Af
23. Februar 2005
Excpect af Jexper Holmen

"Expect" er et af de få stykker ny musik, der har vakt og stadig vækker min totale opmærksomhed som lytter. Det er for mig at høre en musik, der brænder af indre modstand som følge af det fangenskab, den tilsyneladende befinder sig i. Musikken støder igen og igen på de samme forhindringer, men prøver alligevel at imødegå dem forskelligt.

Allegori: I Korsør (min hjemby pt.) var der en havesanger, som var fløjet ind i en ruse, der hang til tørre ved noret. Hvis en fugl først får banet sig vej ind i bunden af en ruse, er det nærmest umuligt at komme ud igen uden menneskelig intelligens; konstruktionen er ret sindrig. Mens jeg overvejede, hvordan jeg bedst kunne hjælpe uden at ødelægge rusen, iagttog jeg, hvordan fuglen prøvede at komme ud. Flugtforsøgene viste sig at antage bestemte former, der efter min teori blev dannet af lige dele panik, instinkt og livsnødvendighed. Ud over den "rigtige" udvej var der tre forskellige – men forkerte – flugtmuligheder: 1) at flyve helt ud i bunden af rusen, hvor den er sammensnørret, 2) at forsøge at forcere selve nettet, 3) at følge nettet hen imod udgangen, hvorved fuglen blev fanget af rusens sindrige konstruktion. I en tilsyneladende tilfældig rækkefølge skete følgende: Hver af de tre muligheder blev afprøvet i et længere tidsrum. Igen og igen blev nettet fx forsøgt forceret – men ikke det samme sted på nettet. På nye steder, og med varierende bevægelser. Fuglen forsøgte fx at "klemme" sit hoved ind gennem maskerne, der blev taget tilløb, eller den forsøgte at bide garnet over. På den måde varieredes én version af fuglens flugtforsøg, indtil den gav dén flugtmulighed op. Så gik fuglen i gang med en af de andre muligheder, på samme undersøgende måde, i et tidsrum, indtil alle mulighederne var opbrugte. Ind imellem gik fuglen i panik og baskede rundt, og ind imellem skiftede den rundt mellem mulighederne, men tendensen var tydelig. Nogle gange sad den stille og startede så forfra på én af mulighederne (bare aldrig den rigtige ... ). Det overordnede billede var dog stadig: fugl, net overalt, bevægelse og undtagelsestilstand. Men i detaljen altså dette organiserede, mislykkede flugtforsøg.

Jeg føler, at parallellen til min oplevelse af "Expect" er noget nær fuldkommen, bortset fra, at den følte puls i stykket ikke er fugleagtig hurtig, men menneskeligt langsom. Følelsen af undtagelsestilstand rammes præcist af fløjtens skrigende gebærder, og stykket retter sig fanatisk mod ét mål gennem en konsistent og vedvarende brug af den samme gestik og et begrænset tonevalg/samklangsvalg. Flugtforsøg er kun mit ord for en følelsesmæssig arketype, der også kunne rumme andre begreber. Men begrebet rummer "en fanatisk retten sig mod ét mål". Som i mit fuglesyn i Korsør forsøges dette ene mål opnået gennem en variation af angrebsmuligheder, organiseret i perioder med hvert sit flugtforsøg. Flugtforsøgene er ikke ret forskellige, men har alligevel nogle individuelle træk. Flugtforsøgene i sig selv udføres med konstante små variationer – som en organiseret afsøgning af et bestemt punkts mulige svagheder. Det er disse variationer, både mellem flugtforsøgene indbyrdes og inden for hvert flugtforsøg – på mikro- og på makroplanet – der drager mit øre fra start til slut. Processen føles fuldstændig logisk, som et naturfænomen.
Det er for mig at se lykkedes at skabe et både totalt ensporet og rigt nuanceret værk – to kvaliteter, hvis friktionsenergi får værket til at virke overvældende og fængslende.