Korsveje mellem genrer og traditioner. Musikhøst 99 i Odense 10.-14. november 1999

… Frans Rasmussen, der sluttede med uropførelsen af Anders Brødsgaards nye, store værk Galaxy, vel nok det værk i det … give mindelser om lignende udviklingstanker fra 70erne, men Brødsgaards modernisme har sin helt egen originalitet. Et … god idé (men der var jo ikke tid på »de fem tætte dage«). Brødsgaards 'hensigtserklæring' i den grundige programnote … (6.9258237)

·
Ole Lauritzen
·
1. april 1999