Dansk Musik Tidsskrift

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIK-TIDSSKRIFT

Med dette Nummer startes et nyt dansk Musikblad som vi haaber maa falde i vort Musikpublikums Smag. Bladet vil udkomme en Gang om Maaneden og vil indeholde flere større Artikler af saavel Indlandets som Udlandets bedste Skribenter,- en ugentlig biografisk Artikel, omhandlende saavel ældre som yngre danske Tonekunstnere, - Smaanoter, Meddelelser fra U.T.S. samt med Nr. toen Side, som vil faa Titlen FORUM, - en Art musikalsk Talerstol hvor Diskutionen frit kan udfolde sig, - hertil ønsker vi gerne Abonnenternes Bidrag,og saadanne maa være redaktionen i hænde senest den 5. i hver Maaned.

Af Bladets Medarbejdere skal vi blot i Flæng nævne: (Danske) Peder Gram, Roger Henrichsen, Knudaage Riisager, Torben Krogh, Poul v. Klenau, Helge Bonnén. (Norsk) Nils Larsen. (Wien) Alban Berg, Egon Wellesz.(Budapest) Bela Bartok. (Moskau) V.Belajeff. (Sverige) Gøsta Nystrøm.(Prag) Alex. Zemlinsky og flere andre.

Til slut vil vi blot ønske, at Bladet maa faa en god Modtagelse hos vort Musikpublikum, Redaktionen skal gøre sit bedste og er til en hver Tid taknemlig for en forstaaende kritik.