Dansk Musik Tidsskrift

En af de vigtigste kilder til de seneste hundrede års danske musikhistorie er igen tilgængelig online.

Takket være et udbytterigt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Seismograf kan du nu gå på opdagelse i de tusindvis af artikler, som udkom i Dansk Musik Tidsskrift fra 1925 til 2008.

Arkivet blev oprindelig digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek til brug på onlineplatformen Det Virtuelle Musikbibliotek, som så dagens lys i 2001. Efter det i 2017 blev besluttet at nedlægge platformen, har Seismograf arbejdet for at gøre materialet tilgængeligt igen, eftersom Dansk Musik Tidsskrift og Seismograf fusionerede i 2011.

Det er nu lykkedes.

Til venstre på denne side kan du navigere i årgangene og de enkelte udgaver af tidsskriftet. Alle artikler er samtidig integreret i hele Seismografs hjemmeside, så når du bruger vores søgefunktion, vil du også finde henvisninger til relevant indhold i Dansk Musik Tidsskrift.

Vær opmærksom på, at især ældre årgange af tidsskriftet kan indeholde en del korrekturfejl, som er opstået ved digitaliseringen. Der er desuden enkelte udgaver, som endnu ikke er digitaliseret, ligesom illustrationer, grafik og fotos af ophavsmæssige grunde ikke er digitaliseret.

God fornøjelse med læsningen.

Vælg årgang/nummer