Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 01 - side 4-4

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

SMAANYT

Universal Edition har hos Musik-forlægger Chr. Bjørvig udsendt føl-gende nye Kompositioner: Arnold Schønberg: Kvintet for Fløjte,Oboe, Klarinet, Horn og Fagot. Op. 26. -Paul A. Pisk: 6 Koncertstykker. -Ernst Krenek: Violinkoncert, Op. 29.

- Louis Grunberg: Sonate for Violin og Klaver, Op. 18. - Poeme for Cello og Klaver, Op. 19. - David Popper:

3 Kadencer for Violoncel. - Alexan-der Zemlinsky Strygekvartet, Op. 19.

- Ottorino Respighi: Strygekvartet i D Dur. - Joan Manen: Concerto espagnol for Violin og Klaver. - Leo Blech: Kinderlieder. - Wilhelm Grosz:

Lieder an die Geliebte, Op. 18. -K. B. Jirak: Lebenswende. - Ernst Krenek: Klaverkoncert for to Klaverer Op. 18.

Hans Borups Musikforlag, hvis Specialitet er fransk Musik i franske Udgaver, har overtaget Ene-Repræsentationen for Durands klassiske Ud-gaver.

Percy Grainger's Komposition Hill Song« for 22 Solo-Instrumenter og Krenek's »kammersymphoni« er i New York fremført med Solistisk Be-sætning.

Komponisten Poul von Klenau har ved Koncerter i Antwerpen og Aussig dirigeret sin Komposition, »Jahrmarkt ifl London« med stort Held.

Dansk Musiktidsskrifts Bladhoved, Vignetter og Initialer er udført af Tegneren Poul Sæbye.