uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 01 - side 9-9

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Redaktør: Helge Bonnén (Ansvarshavende), Franklinsgade 8. Telf. Øbro 4578 y.

Udgiver:Musikforlægger Chr. Bjørvig, Frederiksborggade 29. Telefon 13,640. G. ~asmussens Bogtrykkeri, Nørregade 35, København K.