Else Schøtt

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 02 - side 26-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Kgl. Operasangerinde Frk. Else Schøtt kom efter endt Skolegang i N. Aaby Realskole (Fyn) og et forberedende Sangkursus hos Operasangerinde Marie Nielsentil København, blev Elev af Kammersanger Alb. Høeberg, hvorfra Frk. Schøtt debuterede den 5/2 1919, blev derefter Elev af Baronesse Gyldenkrone, gennem. gik det kgl. Teaters 2-aarige Operaskole, tog tillige Undervisning i scenisk Plastik hos Fru Anna Petterson-Norrie og blev den1. Juli 1923 engageret som Operasangerinde ved det kgl. Teater, hvor Frøkenenhar sunget følgende Partier: Camille i Charpentiers ,,Louise"", Elsai ,,Lohengrin"", 3/5 1923, Xenia i Mussorgskys ,,Boris Godunow"", Marinai samme Opera, Lauretta i Puccinis ,,Gianni Schichhi"" (Hye Knudsens første Operaindstudering), Ortlinde i ,,Valkyrien"", Fidelio i ,, Fidelio"", Pamina i ,,Tryllefløjten"", Eurydice i ,,Orpheus og Eurydice"", Katuschkai ,, Det levende Lig"" samt Sopransoloen i ,,Pan Twardowski"".

Frk. Else Schøtt har endvidere medvirket ved adskillige Koncerter dels i København og Provinsen og har medvirket ved ,, Unge Tonekunstueres Selskab""s Koncerter den 24/3 1923 for U.T. 5. franske Gæster, og den25/4 1925 ved en Matiné hos Forlagsboghandler Chr. Erichsen for U.T. 5. czekiske Gæster.

Som man ser, er det allerede et antageligt Antal Partier, Frk. Schøtt har udført, og man maa haabe, at de store Forventninger, der stilles til hende, maa blive indfriet, saa meget mere, da Frøkenen hører til de faa Kunstnerinder, der med store Successer i Ryggen har kunnet bevare den ideelle Stræben mod Musikkens højeste Tinder.

s.y.