Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 02 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SMAANYT

I sidste Halvdel af Oktober Maaned koncerterer her i København et czekisk Børnekor, bestaaende af 44 Børn. Koret har rejst Jorden rundt og har indsunget ca. ~1/2 Million ~r., det bestaar af Børn fra Prags værste Proletarkvarterer, Krøblinge, Pukkel-ryggede ogdelvis lamme.

I Løbet af November Maaned afholdes en dansk Koncert. Koncerten, der afholdes under Ledelse af Maestro Napoleone Ccci, er den andeni Rækken af danske Koncerter i Italien, arrangerede af Unge Tonekunstneres Selskab« og Societa pro niusica italiana e scandinava"".