uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 02 - side 32-32

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

U.T. S. første Abonnementskoncert, der som bekendt er en

FEST KONCERT

for

P. E. LANGE-MULLER

er af Hensyn til Komponistens Fødselsdag udskudt til d. 26. November og faar følgende Program: Trio for Violin, Cello og klaver, udført af Liii Gade, Erik Rytter og Ove Peters. Sulamith og Salo mon Sangene, sunget al Stella Hellemann. Skovstykkerne spillet af Gudrun Seligmann samt de øvrige Sange i Udvalg sunget af Lis Mogensen Vitte, Anker Olesen og Henry Skjær.

Bestyrelsen haaber, at Medlemmerne ved energisk Agitation for Billetsalget til Abonnementskoncerterne maa skaffe Salen saa fuldt besat, at vi kan melde ,,Alt udsolgt~, og saaledes skabe en værdig Ramme om specielt Lange-Muller-koncerten, saaledes at den tilstedeværende komponist kan faa et synligt Bevis paa den kærlighed, hvormed alle danske omfatter hans Musik.

Vi erindrer endnu engang om, at Billetterne, hvis Pris er 5 kr. for alle tre koncerter, kan faas hos Medlemmerne af Bestyrelsen: Helge Bonnén, Øbro 4578 y., Peder Lynged, Eva 66, Emil Friis, Vester 4095, Immanuel Franksen, Øbro 2383 x., Elof Nielsen, Øbro 3872 og Arne Brieghel-Muller, Godth. 3645 x.