Aforismer

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 03 - side 41-41

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

AFORISMER

Kunsten har sit Ansvar, at højne Mennesket er dens Maal.

Musikken er Inderlighedens Kunst.

Intet kan blive levende uden at have Liv til Udspring - den Lov gjælder i Kunstens Verden -, og Livet er just det, som skiller Kunstværk fra Maskinproduktet, løfter det fra den uorganiske op i den organiske Verden. Det er ikke Skønheden, som er det afgørende, omend uundværlige Kriterium for Kunst, det, det kommer an paa, er, om man fornemner en levende Sjæls Pulsslag i Værket, ikke en skarp Intelligens eller bevidst Energi, men, med et gammeldags Udtryk, et bankende Hjerte.

P.E. Lange-Muller.