Forum

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 03 - side 49-50

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FORUM

Maa det være mig tilladt under denne Plads at faa dette lille Indlæg optaget.

,,Jeg har tidligere været en flittig Koncertgænger i Tivolis Glassal, og i de senere Aar glædet mig over det stadig bedre og bedre Harmoniorkester, - indtil i Aar - ikke saaledes af Or-kesteret er blevet mindregodt, tværtimod, men de Forhold hvor-under Musikelskere nu maa nydedet, er af en saadan Art, at et yderligere Varsko, end de allerede hyppige Indlæg i Dagpres-sen synes mig en Nødvendighed.

Da man i sin Tid rekonstruerede Glassalens Orkester og an-satte Kapelmester Ferd. Hemme, var det min og sikkert manges Tro, at man fra Tivolis Side varmisfornøjet med det lave Niveau, som tidligere Dirigenter havde satdet i, og man sporede som sagt ogsaa den Fremgang, der til Dato har væretfortsat.

Ved den nuværende Ordning med Restauration over hele Salen og et Parusle Bænkerader i en fjern Afkrog af Salen, fore-kommer det mig, at Orkesterets Interesse for en høj Standarts Be-varelse, maa forsvinde. Hvor kan man forlange, at et Orkester og dets Dirigent skal være inspirerede,over at spille for et kaffe-tørstigt og smørrebrødstyggende Publikum, der som Kunstnydelse helst hører den anden Rangs Kabaretunderholdning, der bydes i

-Pauserne. Da man nu engang har forandret Stedet, hvorfor da ikke gøre Skridtet fuldt ud, nemlig fjerne Orkesteret fra Glassalen og sætte detud i fri Luft, dermed kunde man gøre et langt større Publikum.delagtigt i Koncerterne, og samtidig fjerne Ubehaget ved den altfor stærke Klang et Harmoniorkester altid maa faa i et lukket Rum. Men samtidig hermedmaatte Orkesteret jo ogsaa udvides, der er jo alt for mange Instrumenter,der mangler for at opføre de større Stykker i en fuldgod Besætning,og samtidig maatte det moderniseres med en Tilføjelse af de saa moderne,men snart 100 Aar gamle Saxophoner, der paa en aldeles for-træffelig Maade erstatter Violinerne i Strygeorkesteret. Hvad om man bragte Orkesteretop paa 40-50 Mand? Jeg er sikker paa, at man derved tilførte Landeten betydelig Kunstfaktor, og gamle verdensberømte Tivoli en Fornyelse,der langt var at foretrække for flere Danseestrader og rullende Fortove.
Ærb.