uden titel

Af
| Årgang 1 (1925) nr. 03 - side 52-52

Redaktør: Helge Bonnén (Ansvarshavende), Franklinsgade 8. Telf. Øbro 4578y.

Udgiver: Musikforlægger Chr. Bjervig, Frederiksborggade 29. Telefon 13,640. G. Rasmussens Bogtrykkeri, Nørregade 35» København K.