DET KGL. TEATER, PETRUSCHKA

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 04 - side 72-72

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET KGL. TEATER

PETRUSCHKA

Med Stravinsky som Dirigent gik Petruschka over Scenen -rød Lygte ude, Feststemning, over alle Breder, inde -. Det er med Petruschka som medsaa megen anden iii oderne Mirsik - jo oftere man hører deri, destoenklere forekommer den - det mo-derne, besynderlige svinder, og tilbage bliveren Musik, som virker ganske selvfølgelig. Petruscha, denne Klangorgie,virker fuldkommen berusende paa det følsomme Sind - Farverne, Ryt-men,Slaginstrumenternes malende Sober, der deres Enkelthed tiltrods, ligesomfortsætter Handlingen mellem Billederne, skaber et vildt, men skønt Billede af ,, Mester Jakel Dukkerne ""s sjæle-lige, tragiske Kamp.- Stravinsky - Fokin - har med en næ-sten H. C. Andersensk Fantasiskabt en Ballet af Verdensbetydning. - Stravinsky dirigerede det kgl. Kapelmed fuld ud genial Forstaaelse, sit lige saa geniale Værk, der som Balletkompo-sition betyder, intet mindre end, en Epoke.