Smaanyt

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 04 - side 72-72

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

SMAANYT

Til Musikpædagogisk Forenings Fag-prøve, der Mandag den 7. Oktoberafho!dtes i Hornung & Møllers Sal, havde der indstillet sig fire Kandidater: Pianistinderne Dagmar Carlsen, Ingeborg Ringkær, Marie Skougaard og Ellen Svendsen.

Unge Tonekunstneres Selskab har Onsdag den 9. December 1925, paa Helge Bonnén's Foranledning, stiftet et Søsterselskab i Aarhus - begge Selskaberskal arbejde i n~e Tilknyt-ning til hinanden; men har hver sin selvstændige Bestyrelse, der i Aarhus har følgende Sammensætning: Musikhistorikeren Gerhard Lynge (Formand~, Politimester Høeg Guldberg, Sanger-

inden Fru Kramer Petersen, Sangeren Thøger Rasmussen samt Domorganist Jørgen Nielsen. Programudvalget be-staar af Violinisten Nils Borre samt Pianisten Skytte Birkefeldt. Selskabets Navn er ,,Unge Tonekunstneres Selskab, Aarhus Afdeling~. I næste Numer skal vi gøre nøje Rede f~r Selskabets frem-tidige Virke.

Sangerinden Fru Anna kramers bo-sætter sig i nær Fremtid i Holland,hvor hendes Mand skal tiltræde et Pro-fessor-Embede.

Komponisten P. E. Lange-Nifiller modtog, paa sin 75 Aars Fødselsdag, Fortjenstmedalien i Guld.