uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 04 - side 72-72

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktør: Helge Bonnén (Ansvarshavende)» Franklinsgade 8. Telf. Øbro 4578 y.

Udgiver: Musikforlægger Chr. Bjørvig, Frederiksborggade 29. Telefon 13»640. G. Rasmussens Bogtrykkeri, Nørregade 35» københavn k.