KONKURRENCE SANGERINDER OG SANGERE

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 05 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SANGERINDER OG SANGERE

I Anledning af den forestaaende danske Koncert i Prag opfordrer Bestyrelsen de af vore Sang-Medlemmer der kunde ønske at komme i Betragtning ved Udtagelsen om at melde sig ved den Konkurence, man i dette Fag agter at afholde.- Der udvælges saavel en Sangerinde som en Sanger. Tilmeldelse om Deltagelsemaa ske til Helge Bonnén senest den 1. Februar 1926.