uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 05 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktør: Helge Bonnén (Ansvarshavende), Franklinsgade 8. Telf. Øbro 4578y.

Udgiver: Musikforlægger Chr- Bjørvig, Frederiksborggade 29. Telefon 13,640. G. Rasmussens Bogtrykkeri, Nørregade 35 København 1«.