Musikpædagogisk Forening

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 06 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISKFORENING

Musikpædagogisk Forening holdt sin aarlige Generalforsamling den 12.Februar hos Wivel. Hovedpunktet paa Dagsordenen var Besættelsen af Formands-posten, der ved Roger Henrichsens saa sørgelige Død var blevet ledig.

Der var stor Kamp om Posten; men det lykkedes Viggo Forchhdmmer at sejre over Modkandidaten Vilh. Rosenberg med stor Majoritet (45 St. mod 22). Viceformandblev Hortense Panum, der dog nær var blevet slaaet at Fritz Crome (35mod 31).

Resten af Aftenen var helliget en ,,Mindekoncert for Roger Henrichsen