Rettelse

Af
| DMT Årgang 1 (1925) nr. 06 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

RETTELSE

I vor Artikel om Flygler i forrige Nummer var indløbet en Sætningsombyt-ning, hvorfor vi optrykker nedenstaaende Rettelse:

Paa de Strenge- og I(laviaturinstrumenter, der daterer sig fra Tiden før Hammerklaverets Fremkomst i Aaret 1711, finder man Flygelformen anvendt delsved de store Spinetter, der kaldes Harpsichorder, og dels ved de opretstaaende Spi-netter, Ciavicytheri er, der er bygget som Flygler, som er rejst op medden spidse Ende vendende i Vejret.