Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 07 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

afbolder

LØRDAG DEN 24. APRIL KL. 8 PR.

6 AARS STIFTELSESFEST

I DOMUS MEDICA

(Amaliegade 5)

PROGRAM

Kl.8. Representativ dansk Koncert (i Overværelse af vore inter-nationale Legation-Forbindelser samt Undervisningsministcren).

ca.9,45. Fælles Smørrebr~dsbord. (Smørrebrød, øl, Snaps, Kaffe og Likør.

ca. 11-2. Bal. (Festdragt).

Prisen pr. Deltager er ikke endelig Isatsat; men bliver Ca. 7 Kr. exklusive skat og Betjening (for Medlemmer), ikke Medlemmer maa løse extra Billet til Koncerten 5 2 Kr. Af Hensyn til den forventede atore Tilstrømning bedes man i god Tid anmelde sin Del-

tagelse paa selskabets Kontor ø bro 6308 (mellem 12-1).-

(Udførligt Program i næste Nummer).