Den anden Dansk-Italienske Koncert

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 08 - side 154-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DEN ANDEN DANSK-ITALIENSKE KONCERT

der som bekendt blev Frugten at Samarbejdet mellem ,,La Societå pro musica ita-liana e scandinava og ,,U. T. 5., fandt Sted i Juni i Napoli med Napoleone Cesi som Arrangør. Den af c. 800 Mennesker besøgte Koncert blev en stor Succes, idet de danske Kompositioner blev modtaget med overstrømmende Bifald af baade Publikum og Presse. Særlig Lykke gjorde Carl Nielsen og Knudåge Riisager, af hvis Violinsonate Finalen maatte spilles da capo. Pressen fremsætter ønsket om fortsat Samarbejde, og det meddeles, at danske Koncerter i Cremona og Bologna er under Forberedelse.