Foreningsmeddelelse

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 08 - side 156-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

FORENINGSMEDDELELSE. Selskabets ordinære Generalforsamling fandt Sted i Maj. Som Formand valgtes Helge Bonnén; i Stedet for de afgaaede Be-styrelsesmedlemmer Im. Franksen og Th. Jensen nyvaigtes Henry Skjær og Flemming Weiss. De paa den ekstraordinære Generalforsamling vedtagne Lov-ændringer, herunder ~ontingentforhøjelse, vedtoges endeligt. Et Par mindre red-aktionelle Ændringer vil blive søgt bekræftet til Efteraaret.