uden titel

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 08 - side 156-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIK-TIDSSKRIFT gaar herefter ind i sin anden Aargang Nyt Abonnement kan tegnes ved Henvendelse til Redaktionen, Franklinsgade 8, Kbh. Ø.

Redaktør: Helge Bonnén (Ansvarshavende), Franklinsgade 8. Telef. Øbro 6308.

G. Rasmussens Bogtrykkeri, Nørregade 35, København K.

Årgang 1/1926, nr. 08