To unge sangere

Af
| DMT Årgang 1 (1926) nr. 08 - side 149-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

TO UNGE SANGERE

Vi bringer her et Billede af den unge Sangerinde Frk. Edith Schmidt, der i den nu afsluttede Sæson har haft et Par meget lovende koncerter, dels i musikkon-servatorie tivol dagspressen var ganske usædvanlig overstrømmende og en enkelt endda saa begejstret at han skriver: ""Og der var Geni i denne unge Piges Sang""

Nærværende Billede fore-stiller den ligeledes unge Sanger Henry Skjær, der i Sæsonens Løb har haft adskillige store og smaa Opgaver at løse. Han er i Besiddelse af et udniærket Materiale, har saaledes et bedaarende piano selv om det mest karakteristiske er hans forte man mindes hans Fremførelse af Lange-Mtillers ,,Bjørnen"" ved U.T.S. Festkoncert

i Vinter. Skulde man sætte et Minus til, bliver det vel at han un-dertiden overdriver sit Foredrag og sit Forte saaledes, at Klan-gen kan forsvinde; men naar man kender hans energiske Karak-ter, maa man gaa ud fra, at det med Tiden aflejrer sig, thi han er et utvivlsomt Talent.