Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 01 - side 15-16

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Chari. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, bredgade 54, K.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, gothersgade 160 st. K.

TEATERTELEFON: valby 3403v, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det unge tonekunstnerselskab, gothersgade 160 st. K.

FORENINGSMEDDELELSER

DANSK KONCERTFORENING I SAMARBEJDE MED DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB 2. koncert. Orkesterkoncert. Onsdag den 30. januar 1935 kl. 20. Palælokalerne, Klerkegade 2. Medvirkende: Det unge tonekunstnerselskabs orkester. Dirigent: Emil Reesen. Johan Bentzon, Julius Koppel. Program: J. P. E. Hartmann: 3 karak~ terstykker for strygeorkester op. 81. Vilh. Rosenberg: Gammelfransk dansesuite. Erling Brene: Concerto senza. solennita. for fløjte og kammerorkester op. 22, solist: Johan Bentzon. Hermann D. Koppel: Capriccio for violin og orkester op. 23, solist: Julius Koppel. Knudåge Riisager: Primavera, koncert-ouverture. De tre sidste kompositioner er førsteopførelser.

Medlemskortet giver adgang.

SERIE B. 3. koncert. Onsdag den 6. februar kl. 20 i Hornung

Møllers sal, Bredgade 54. Program: Bach-Liszt: Præludium og fuga a-moll. Klaver: Axel Arnfjord. Johs. Brahms: Sonate op. 108, d-moll for violin og klaver. Einar Sigfusson, Henny Hansen. César Franck: La procession. Joseph Marx: Japanisches Regenlied. Johs. Brahms: Ein Wanderer, So hab ich doch, Der Schmied. Sang: Gunhild Storm, ved flyglet: Esther Køhler-Nielsen. Carl Nielsen: Strygekvartet op. 44. F- dur. Einar Sigfusson, Lili Poulsen, Ejvind Andersen, Alf Petersen. Flygel: Hornung & Møller.

Medlemskortet giver adgang.

THORVALDSENS MUSEUMS FOLKEKONCERTER. 2. koncert. Onsdag den 13. februar 1935 kl. 20. Romantisk dansk musik. Medvirkende: Gudrun Hansson, Grethe Jespersen, Johan Bentzon, Berl Botchinski, Lavard Friisholm, Wilhelm Lanzky-Otto og Waldemar Wolsing. Program: Peter Jensen: Sonate for fløjte og klaver. H. H. Zielcke: Kvartet nr. 4 for obo, fløjte, fagot og violoncel. Peter Heise: Sange. J. P. E. Hartmann: Sonate nr. 3, g-moll for violin og klaver. Billetter å 1 kr. fås hos Wilhelm Hansen, Sindahl-Pedersen og på musæet.

Medlemskortet giver ikke adgang.

VI MINDER OM KONCERTERNE den 28. januar og 18. februar. Program: se DMT nr. 10.

Medlemskortet giver ikke adgang.

SERIE A. 2. koncert finder sted onsdag den 27. februar 1935 med

slavisk o,, gallisk musik. Program i næste nr.- Medlemskortet giver adgang.Bestyrelsen.