Mekanisk Musik / Jazz

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 01 - side 13-13

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MEKANISK MUSIK

VED JURGEN BALZER

il Mozart: Af »Don Juan«. (HNIV. DA 4858, 4,50 kr.).

En plade af ualmindelig høj kvalitet: ,Charles Panzéra, pariser-operaens haryton, synger liste-arien med en pragtfuld klang og en fo- rbille GUig textudtale, -dertil et smittende humør.

(DA 4850, 4,50 kr.).

André Pernet, københavnernes gode heliendt, synger serena en o cham

pagnearien. og sammen med Solanges Delmas, der har en yndig sopran, duetten af første akt. Også denne plade hører til i første klasse a.

1/ Mozart: Af »Bortførelsen« og »Tryllefløjten«. (HNIV. EH 898, 5,00 kr.).

Miliza Korjus er et nyt koloraturnavn. N-fed et lidt for voldsomt gå-på-mod elivilibrerer hun med Constances og nattens dronnings toner; forbløffende, men temmelig unuanceret.

/1 Beethoven: Klaverkoncert nr. 5, ~es-dur. (Cl. LX 342-46 å 6,50 lir.).

Walter Gieseking, akkompagneret af Wiener filharmonikerne under Bruno Walter. En præ-gtig konstellation, der ,da også har givet et smukt resultat. Giesekings store tilbageholdenhed i klassjker-gengivelsen præger også denne optagelse, fx. er det jo almindeligt i første satsens ces-dur periode at foreta e en

lille tempoforandring, men Gieseking

,kyer i næsten alt for høj grad rubatoet. Hans rolige, rytmespændte spil kommer imidlertid i høj grad mikrofonen til gode. - Den tiende pladeside optages af to satser af Bachs b-dur partita. Det er et ualmindeligt tiltalende Bachspil.

/1 Ravel: Le Tombeau de Couperin. (111NIV. D 2073-74 å 6,50 kr.).

I det 16. århundrede var det skik at vie en digtsamling, et musikstykke e. I. til mindet om sine berømte, hedengangne venner. Det er denne skik, Ravel her genoptager, idet han i en pastiche mindes Fran~ois Couperin, (lit le Grand, J. S. Bachs store samtidige blandt de franske clavecinister. »Le Tomheau de Coul)erin« var oprindelig en klaversuite, bestående af sex satser: Prélude, fugue, forlane, rigaudon, menuet, toccata. Senere instrumenterede Ravel suitens fire satser, idet han udelod fugaen og toccataen på grund af deres specifik pianistiske karakter, og det er denne suite, der her er optaget under medvirkning af Orehestre de la Societé des Concerts du

Conservatoire under ledelse af Piero Coppola. Klangen er til tider lidt tør, men i det store og hele er det en god optagelse.

11 Pergolesi-Stravinski: Af »Pulcinellasuite«. (Cl. LFX 289, 6,50 kr.).

To satser af Stravinskis Pergolesibearbejdelser, der som bekendt er samlet i en suite under titlen »Puleinella«, nemlig toccata og gavotte med variationer. For fuldt orkester er klangen lidt tør, men hvor orkestret, som i variationerne, er reduceret til soli, er virkningen udmærliet. Det anonyme orkester dirigeres af komponisten.

JAZZ

Månedens nyheder domineres af Thomas »Fats« Waller. Denne udmærkede pianist og sanger har dels indspillet en soloplade, »Valentine stomp« (H2NIV), dels to plader med et lille orkester, »Fats Waller and his Buddies«, i en stærlit, forenklet »swingy« stil, med fremtrædende rytmesektion o enkelte

solister. Den bedste af pladerne er »The minor drag« - »1 wish I were tivins« (HINIV). Den tydelige bestræbelse i retning af en forenkling og understregning af det rytmiske »swing« er sit meget mere værdifuld, som man samtidig ser Duke Ellington fortabe sig i arrangementsmystik i »Saddest tale« (Br.).

Den ældre, men endnu fornuftige mellemvej i orkesterstilen holder Fletcher Henderson med »Harlem rnadness« (HMV), hvor tenorsaxofonens soli er værd at lægge mærke til, og Casa Loma orkestret med »Linger awhile« (Br.).

Ethel Waters, som utvivlsomt repræ,s'enterer et højdepunkt indenfor den naturlige sangteknik, har indsunget »Moon glow« og »Mi,,,~s Otis regrets« på Br. Hendes stemmemateriale er ikke på højde med Marian Andersons, men hendes frihed i behandlingen af stemmen stiller hende alligevel højere end (len europæiserede "",Marian. Ethel Waters foreligger også på Cl., med »Harlem on rnu mind« og »Heat wawe«.

Af Red Nichols and his five pennies er der kommet en hel serie ældre plader på Br. Der er især grund til at fremhæve »]Vashboard Blues«, »That's no bargain«, »On the Alamo« og »Imagina

tion«.S. M. K.