Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 01 - side 14-14

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

//Jørgen Bentzon har hos Skandinavisk &, Borup udgivet »Hvem vil med op at flyve«, musik for børnekor, klaver og 4-stemmigt blokfløjtekor, der dog kan erstattes af tværfløjter og klarinet eller et andet klaver. Teksten er af 0. Holst.

11 Otto Mortensen har hos Wilhelm Hansen udsendt »8 danske sange for lige stemmer« til tekster af Thøger Larsen, Paul la Cour og Arnold Hending.

11 Bernhard Christensen har kompo~ neret et nyt stykke til københavns drenge- og mandskor: »Skolenpå ho'det« til text af Svend Møller Kristensen. Stykket, der er komponeret i løbet af sommeren 1934, hestår af 8 numre: 1. morgensang, 2. skoletime, 3. rektors vise, 4. møde i skolegården, 5. færdselstime, 6. slagsmål, 7. naturhistorie (dyrenes kongres), 8. skolen på ho'det. Nr. 2 er komponeret i hali-stil, i nr. 4 forekommer en fuga, ellers er alt i ren jazz-stil. Koret ledsages af klaver, tromme og kontrabas (pizz.). »Skolen på ho'det« ventes opført i løbet af foråret.

11 Wilhelm Hansens musikforlag har købt Koppel og Christensens »Tr Umskvadet« og »Trompetkvadet«. De vil begge foreligge i klaverudtog i løbet af kort tid. Af »Trompetkvadet« vil der i midten af februar foreligge følgende grammofonoptagelser på His Masters Voice: Josephines vise, finale med Armstrongs vise, sangen om Louis og Mickey-mouse visen.

11 Felix Weingartner er blevet udnævnt til Clemens Krauss' efterfølger som direktør for Wiener-operaen.

11 Wiener-koncertorkestret, et af de tre store Wiener-orkestre, er blevet opløst.

11 Et rygte vil vide, at Clemens Krauss er udset til Furtwånglers efterfølger som leder af statsoperaen i Berlin.

11 Paul Dukas er blevet udnævnt til .Medle'm af Académie fran~aise.

11 Jacques Devals nye stykke »Marie

Galante« vil få premiére på Théåtre de Paris i denne måned. Kurt l Veills musik vil blive dirigeret af Edmond Mahieux,

1/ La Scala i Milano vil opføre Monteverdis »Orfeo«.

11 Toscanini vil dirigere Verdis »Falstaff« i Salzhurg i juli.

/1 En officiel tysk statistik over personer, beskæftiget i instrumentfabrikker, udviser for 1933: 38.236 (i 1925: 123.07-0). Antallet af fabrikker er i samme tidsrum gået ned fra 20.056 til 11.009.

// Oskar Fried er blevet direktør for operaen i Tiflis.

11 Professor Hugo Rådel, mangeårig korleder i Bayreuth, er død, 64 år gammel.

11 »Melos«, tidsskrift for moderne musik, er gået ind og vil blive erstattet af »Neues Musikblatt«.

/1 Også- Erich Kleiber er nu forsvundet ud af tysk musikliv. Den nazistiske presse har i den senere tid foranstaltet en sand klapjagt på Kleiber, som den i anledning af hans opførelser af Stravinskis »Sacre« og Bergs »Lulu«-suite kalder kulturbolsjevik. - Man må ikke destomindre tilkende nazisterne en vis konsekvens i deres musikalske betragtninger: Alfred Burgartz anmelder Giovanni Gabrielis »Sonata pian e forte« (o. 1600) som »der Inbegriff einer gegenwartserfilllten Musik«! I forhold hertil må Stravinsk! jo siges at være bolsjevik.

1/ Erwin Bodky, som tidligere var professor ved Akademie ffir Kirchen- und Schulmusik i Berlin, er kommet hertil dels for at give en cembaloaften i Bachforeningen, dels for at holde 4 foredrag over ældre klavermusik med henblik på dennes udførelse på cembalo, klavikord, og moderne flygel. Foredragene, som vil dreje sig om klavermusik i tiden fra de engelske virginalister til Ph. E. Bach, vil blive ledsaget af demonstrationer pit de respektive instrumenter.