Opmuntrende Kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 01 - side 12-12

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

* Magister Kaj Aage Bruun agter i det n.ye år at starte bl. a. følgende nye serier i radioens programrække: »Spædbarnet. i nyere dansk sanglitteratur«, »Forførelsesvanvid i den romantiske opera«, »Træer og buskads i musikken«, (hovedværk Louis Glass'»skovsymfoni«), »Horn, basser og andre wienerrerniniscenser hos Haydn«, samt en særlig nazi-udsendelse under fællestitlen: »Arier i og udenfor Tyskland«.

- »Koda« betaler efter den nye teaterlov

af danske komponisters små indtægter 10 % til Det kgl. teater. Som erkendtlighed herfor har teatret naturligvis efterhånden henvendt sig til en tysk, en fransk, en svensk og en i Kina sig opholdende komponist af ukendt nationalitet med anmodning om at skrive musikken til Johs. V. Jensens nye skuespil. Først for så vidt alle andre muligheder er udtømte agter man, som yderste nødhjælp, at henvende sig til en dansk komponist med opgaven.

* Det er opmuntrende at se, hvor kapelmester Fritz Mahler forstår at tilpasse sig danske forhold, hans ydelser er nu snart på højde med Launy Grøndahls og Emil Reesens. Hans herredømme over orkestret er således ganske enestående, hvad han fik lejlighed til at vise under udførelsen af en af Bachs brandenburger-koncerter forleden dag. De første satser var gået lidt upræcist, hvorfor kapelmesteren tog sig ganske overordentlig sammen i sidste sats. Letforståelig var derfor hans glæde, da det ved kraftige gestikulationer lykkedes ham at få hele orkestret på nær hornene til at tie ved en repetition af pågældende menuets hovedsats; hornenes hendøende kvinter var af den skønneste virkning.

Bliver Fritz Mahler således ved, vil det sikkert snart kunne lykkes ham at få hele orkestret til at tie, - muligvis endda for bestandig.

* Da det har vist sig, at det Anckerske legat på grund af den danske krones ringe værdi i forhold til udenlandsk

mønt er for lille til, at legatnyderen kan få en ordentlig rejse ud af det, har legatbestyrelsen besluttet at dele portionen i to halvdele og nedsætte rejsetiden fra 6 måneder til 3. Alt udregnet efter H. Børresens reguladetri, hvorved beløbet fra at være halvt så,

stort er blevet dobbelt så lille.

* Umiddelbart før årsskiftet indtraf en trist begivenhed i vort musikliv: Fru forlagsboghandler Chr. Erichsen lod afholde en radio- propaganda-koncert, dirigeret af Launy Grøndahl. med Augusta Erichsen som solist og kompositioner af Hermann Sandby, Peder Gram og Ludolf Nielsen på programmet.

"" »Berlingske Tidende« har meddelt, at pladsen som kammersanger Holms efterfølger ved radioen vil blive besat nied komponisten Peder Gram. De blade, (te blade, de laver nu også grin med alting! * Dagens nyheders kendte, social-revolutionære musikmedarbejder E. Abramovitsch erklærer på vor forespørgsel, at han endnu ikke har modtaget noget anmeldereksemplar af det i »Studieplaner til skoleembedseksamen«, 1934, som* eneste lærebog nævnte, epokegørende arbejde »Musikvidenskaben«. Hr. E. Abramovitsch nærede alvorlig ængstelse for forfatterens skæbne, som han mente _gav anledning til megen bekymring.

* »Berlingske Tidende« meddeler, at Shakespeares samlede værker »for tiden er ved at blive sat i musik af den franske komponist Reynaldo Hahn, hvis virkelige navn er Georges Enesco.«

Ifølge ethvert musiklexikon. er Rey, naldo Hahn født i Venezuela 1874 og den rumænske komponist Enesco i Liveni 1881 - så det må have været en langstrakt fødsel.

* Hermann D. Koppels »bondedans«, der i foråret blev spillet i radioen, fandt dengang sær nåde for pseudonymet Hedevig Quidings pen. Ved gentagelsen i efteråret viste den sig at være talentløs. Sålunde skifter vor frue liendes gunst fra vår til høst.