Ældre musik i nyudgaver

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 02 - side 24-32

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

ÆLDRE MUSIK I NYUDGAVER

VED MAG. ART. KARL BAK

EFTERFøLGENDE oversigt over ældre musik i nyudgaverer anlagt som en fortsættelse af mag. art. J. P. Larsensoversigt i DMT's 5. årg nr. 10 og 6. årg. nr. 1 og 2.Dog må jeg i højere grad end mag. Larsen tage for-behold med hensyn til de udgaver, der er taget med,da den lave kronekurs har bevirket, at musikhandlernelager, og adgangen til at undersøge udgavernes pålidelighed derfor harværet meget begrænset. Jeg har foretrukket at gøre grupperingentemmelig »grov«, da jeg mener, at oversigten derved lettes.

Følgende grupper er benyttet:

A : vokalmusik a-capella.B: vokalmusik med instrumenter.

C: instrumentalmusik for kammermusikalsk besætning. D: orkestermusik.

E: klavermusik.F: orgelmusik.

Enkelte af de af mag. Larsen omtalte publikationer (fx. Haus- und Kammermusik fra Ernst Bisping i Westf.) har jeg ikke haft lejlighed til at se, men håber dog alligevel, at oversigten vil være. til nytte.

I fortegnelsen er anført: komponist, titel, toneart, besætning, udgiver (i parentes), sideantal, forlag og pris.

Følgende forkortelser er anvendte:

Afa Afa-Verlag, Berlin.N. Nagels'Musikarchiv, Ad. Nagel,

B.Bärenreiter Verlag, Kassel.Hannover.Bernoulli.Bernoulli, Edit., Berlin.M.Reichsmark.BH.Breitkopf &, Härtel, Leipzig.Part. Partitur.

Cont.Continuo (generalbas).Peters.Peters Verlag, Leipzig.Dur.Durand et Co., Paris.s.Sider.Hofm.Hofmeister, Leipzig.Schott.Schott, Mainz.Kahnt.C. F. Kahnt, Leipzig.St.Stemmer K.Kallmeyer,Wolffenbüttel-Berl.Vieweg.C. F. N.'ie-,veg, Berlin-K.&-S.Kistner & Siegel, Leipzig.Lichterfelde.Litolff.Litolffs Verl., Braunschweig.Zim.Zimmermann, Leipzig.

A. VOKALMUSIK A-CAPELLA

Vi ved, at »de gamle«, når de enten ikke havde tilstrækkeligt mange sangere, eller hvis en stemme var usikker, selv benyttede sig af den udvej at erstatte eller støtte med instrumenter. Grænsen mellem gruppe A. og gruppe B. er -derfor flydende, idet man må regne med, at en del af de under A. anførte kompositioner udmærket kan tænkes udført paa denne måde. I gruppe A. er dog kun sat sådanne værker, som er tænkt vokalt (d. v. s. de evt. medvirkende instrumenter er

at betragte som støtte eller erstatning for en (flere) sangstemme(r),

medens de kompositioner, hvor blot een stemme er tænkt instrumen

talt, er anbragt i gruppe B.

Bach, J. S.: »Dir, dir, Jehova, will ich singen«. 4 St., BH., 0,15 M.

Beethoven, L. v.: Zwanzig Kanons. (Fr. J,5de, G. Oberst) 18 S., K., 0,70 M.

Binchois, G.: Sechzehn weltliche Lieder. 3 St. (W. Gurlitt) 18 S., K., 2,25 M.

Caldara, A.: Ein Madrigal und 18 Kanons. 3-6 St. (K. Geiringer) 16 S., K., 2,25 M.

Chorgesangbuch: Geistliche Chorgesånge zu 1-5 Stimmen, (K. Ameln, Vilh. Thomas, Rich. Gólz) B., 3,80 M.

Demantius, C.: Passion nach dem Evang. Johannes u. Weissagung des Leidens und Sterbens Jesu Christi. 6 St. (Fr. Blume) K., 4,50 M.

Dressler, G.: Ffinf Motetten. 4-5 St. (M. Ruetz) 20 S., K., 2,50 IU.

Dufay, G.: Zw;jlf geistliche und weltliche Werke. 3 St. (H. Besseler) 26 S., K., 2,75 M.

Finck, H.: Acht Hymnen. 4 St. (Rud. Gerber) 24 S., K., 2,75 M.

Folke- og Skolemusik. 1, 2. (Septh. 1934): 8 Trestemmige Sange fra ca. 1600. (Dansk Text ved H. Vilstrup), (G. Heerup) 8 S., Wilh. H., 0,80 Kr.

Franck, M.: Dank sagen wir alle Gott. Weihnachtsmusik zu 7 Stimmen. (F. Peters Marquardt) B., 1,80 M.

- -»Die mit Trånen såen«. »Unsers Herzens Freude hat ein Ende«. 4 St. (E. Mauersberger) BH., je. 1,20 M.

Hassler, H. L.: Madrigal. »Im kfihlen Maien«. 4 St., 7 S. ?,,Ifiller & Schade, Bern. 0,50 Fr.

-Missa sceunda. (H. Båuerle) BH., St. je. 0,40 M.Missa super Dixit Maria. (H. Båuerle) BH., St. je. 0,40 M.Vater Unser. 4 St. (R. v. Saalfeld) B., 1,80 M.

Kanons, Alte, Hf. 1. Geistliche Kanons aus dem 16. u. 17. Jahrh. (K. Ameln) B., 0,80 1U

Lahusen, Chr.: Freu dich heut«. Alte Weihnachtslieder in zweistimmigen Såtzen. B., 0, 9 0 M.

Lasso, Orlando di: Madrigale u. Chansons zu 4-5 St. (H. Besseler) 24 S., K., 2,75 IU

- : Missa octavi toni. (H. Båuerle) BH., St. je. 0,25 M.

- : Zwiegesånge. B., 1,40 M-

Liederbuch, Finkensteiner, Bd. 2. (Hensel) B., 6,50 M.

Luther, M.: Lutherlieder: (A. Strube) Hf. 1. 3-st. Tonsåtze f. Kinder u. Frauenchor.

--- - Hf. 2. 4-st. Tonsåtze von J. S. Bach. Merseburger, Leipzig. 15 + 15 S., je. 0,40 M.

Lutherlieder, ausgewåhlte. Mit einstimmigen Weisen. (K. Ameln) B., 0,80 M.

Luther Kirchenlieder in Tonsåtzen seiner Zeit. (K. Ameln) B., 6,50 M. Hf. 1. Der Weihnachtsfestkreis. 1,20 M. H f. 2. Der Osterfestkreis. 1,20 M. Hf - 3. Die Katechismuslieder. 1,60 M. H f. 4. Die Psalmlieder.. 1,60 IU. H f. 5. 1,60 11.

Lupi Johs.: Zehn weltliche Lieder. 4 St. (H. Albrecht) 24 S., K., 2,75 NI.

Othmayer, K.: Geistliche Lieder. 4 St., 1546. (K. Ameln) B., 1,80 M.

Othmayr, M. C.: Reutterische und Jegerische Liedlein. 4 St., Bd. 2 (F. Piersig) K., 3,7 5 M.

Otto,Th.: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der sch,5nsten Volkslieder und Kunstgesånge des A-capella-Stils aus dem 13-19. Jahrh. Hf. 1-15. Vieweg.

Pedersøn, Mogens: Pratum. spirituale 1620 & Madrigaler. 5 St. (K. Jeppesen) 184 S., Levin & Munksgaard, Kbhvn. 20,00Kr.

Praetorius, M.: Drei Lieder fiir Advent und Weihnachten. 2-4 St. (Fr. Blume) K. 0,40 M.

Josquin des Pres: Missa da pacem. 4 St. (Fr. Blume) 33 S., K., 3,25 NI.

- - Vier Motetten. 4-6 St. (Fr. Blume) 30 S., K., 3,25 M.

Purcell, H.: Filnf geistliche Ch,5re. 4-6 St. (Fr. Blume) 28 S., K., 3,00 M.

Rue, Pierre de la: Requiem und eine Motette. 4-5 St. (Fr. Blume) 28 S., K., 3,00 M.

Scheidt, S.: »Ein feste Burg«. Motet for to 4-st. Kor. (Mahrenholz) B., Part. 1,20 1N1. - : »In dulci jubilo«. Motet fot to 4-st. Kor. (Mahrenholz) B., Part. 1,20 M.

Schein, lioli. Herm.: Sechs Deutsche Motetten. 5 St. (A. Adrio) K., 28 S., 3,00 Ikl.

Schindler, H.: Das englische Lied. (Engelske, skotske, irske og amerikanske Folkesange) 52 S., L. Heidrich, Wien, 2,40 S.

Schiltz, H.: Geistliche Chormusik 1648. Samlet Udgave (i Enkelthefter) af de 29 fem- til syvstemmige Motetter. (Kamlah) B., 0,35-0,50- 0,80 M. pr. Stk.

Die sieben Worte. (F. Stein) Eulenburg, Leipzig. Part. 0,60 M.

Jauchzet Gott alle Lande sehr. - Lobt Gott in seinem Heiligtum. Vandenhoeck & Ruprecht, Gåttingen. Part. 0,25 M.

Stoltzer, Th.: Dies sanetificatus. Weihnachtsmotette. 4 St. (A. Egidi).

Grates nune omnes. Weihnachtsmotette. (A. Egidi) Vieweg, Berlin. Part. je. 0,30 M.

Sweelinck, J. P.: Psalm 55. Erhóre, o Gott, mein Gebet. (A. Stier) B., Part. 0,10 M. Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht (G. Grote) B., Part. 0,20 M.

Psalm 122. Wohlan, nun macht euch eilends auf. 4 St. (A. Stier) B., Part. 0,10 X1.

Venite, exultemus Domino. Motet. 5 St. (P.. Schmalz) Hug & Co., Leipzig. Part. 1,20 M., St. je. 0,25 M.

Theile, Joh., und Bernhard, Chr.: Zwei Kurzmessen. 5 St. (Rud. Gerber) 30 S., K., 3,2 5 M

Die goldene Brücke. Volkskinderlieder für Haus und Kindergarten und Schule. (Wenz) B., 1,25 M.

Vulpius, M.: Matthåus-Passion von 1613. 4-6 St. Soli og Kor. (K. Ziebler) B., Part. 2,40 M., Chorheft 0,60 M.

Walther, Joh.: Wach auf, du deutsches Land. 4 St. BH., 0,60 M.

B. VOKALMUSIK MED INSTRUMENTER

Ahle, Joh. Rud.: Abendlied. 4-st. Kor, Strygeorkester og Cembalo.

»Alles vergehet, Musik bestehet«. 4-st. Kor, Strygeork. og Cembalo. (R. Fricke) H. Oppenheimer, Hameln. Part. je. 1 Ikl., Str-St. je. 0,30 M., Chorst. je. 0,20 M. »Bleib bei uns, Herr«. Ffir Alt-Tenor (oder 2 Tenóre) 2 Viol., 2 Gamben und Cont. (Wenzinger) B., Part. m. St. 1,90 M.

Albert, Heinrich: Lieder ffir 1 Singstimme mit Begleitung durch ein Tasteninstru

ment. (Dietrich) B., 0,80 M.

: Musicalische Kfirbs Hiitte. 3 St. u. Cont. (Milller-Blattau) B., Part. 1,50 M. Bach, Joh. Seb.: Quodlibet. Ein Fragment ffir vier Singstimmen mit Cont. (Max

Schneider) BH., 3,00 M.

Bernhard, Chr.: Ffirchtet euch nicht«. Weihnachtsmusik. Sopr., 2 Viol., Fagott

(Cello) und Generalbass. (B. Grusnick) B., Part. 1,60 NI., Instr.-St. je. 0,30 M. »Jauchzet dem Herren«. 2 Sopr., 2 Viol. und Cont, B., Part. m. Violst. 1,80 M., beide Soprst. 0,15 M.

Beyer, J. S.: »Heilig ist Gott«. Kantate auf das Trinitatisfest. Sopr.-Solo, 4-st.

Chor, Str-Orch. und Cembalo. (R. Fricke) Oppenheimer, Hameln, Part. 1,50 M. Str.St. je. 0,30 M., Chorst. je. 0,20 M.

Buxtehude, D.: »Befiehl dem Engel, dass er komm«. Kantate får 4-st. Chor, 2 Viol.,

Violone u. Cont. (Grusnick) B., Part. 2,00 M., Chorpart. 0,60 M., Instr.-St. je. 0,40 M.

»Cantate Domino«. Motette fiir 2 Sopr., Bass und Cont. (Grusnick) B., Part. 2,00 M., Chorpart. 0,60 M.

»Das neugeborene Kindelein«. Kantate fiir 4-st. Chor, 4 Streicher und Cont. B., Part. 2,00 M., Chorheft 0,30 M., Instr.-St. je. 0,40 M.

»In dulc! jubilo«. Weihnachtsmusik fiir 3-st. Chor (Sopr., Alt u. Bass) 2 Viol. u. Cont. (Grusnick) B., Part. mit Violst. 1,80 M., Chorheft 0,35 M., Violst. 0,25 M.

»Jesu, meine Freude«. Kantate fiir 2 Sopr. und Bass, 2 Viol., Fagott (Cello)und. Cont. (Grusnick) B., Part. 2,40 M., Chorheft'0,30 M., Instr.-St. 0,40 M.

»Jubilate domino«. Kantate für Alt, Gambe, Cello und Cont. (K. Matthaei) B., Part. mit St. 2,40 M.

:»Lobet, Christen, euren Heiland«. Kantate für 2 Sopr. und Bass, 2 Viol. und Cont. (Grusnick) B., Part. 2,00 M., Chorpa-rt. 0,60 M., Violst. je. 0,40 M.

:»Magnifieat, anima mea«. Für 5-st. Chor, Streichorch. und Cont. (Grusnick) B., Part. 2,40 M., Chorheft 0,40 M., Instrumentalst. komplet 2,00 M.

:»Mein Herz ist bereit«. Kantate für Bass, 3 Viol. und Cont. (K. Matthaei) B., Part. m. St. 2,40 M.

:»Nimm von uns, Herr, du treuer Gott«. Choralkantate für 4-st. Chor, 2 Viol., 2 Br., Cont. (Grusnick) B., Part. 2,40 M., Chorheft 0,40 M., Instrumentalst. komplet 2,00 M.

Crüger, Joh.: »Vier Lutherlieder« in Sätzen für 4-st. Chor und 2 Viol. oder andere Melodieinstrumente. B., je. 0,10 M. *

Dedekind, Const. Chr.: Vier geistliche Konzerte für Alto mit Orgel oder Klavier. (Alb. Rodemann) N., 3,00 M.

Dufay, G.: 12 geistliche und weltliche Werke zu 3 St. (H. Besseler) K., Part. 2,75 M.

Ebeling, J. G.: Christ-Wiegen-Liedlein für Chor, 2 Viol. und Cont. (K. Ameln) B., 0,10 M.

12 geistliche Lieder Paul Gerhardts für 4-st. Chor, 2 Viol. und Cont. (K. Ameln) B., 1,80 M.

Finek, H.: Missa in summis. 4-7 St., für Singst. und Instr. (K. Hasse) K., VI + 36 S., Part. 3,50 M.

Händel, G. Fr.: Neun deutsche Arien für Gesang, Viol. und Cont. (Herm. Roth) BH., 5,00 M.

.Weihnachtsarie »Und siehe! Der Engel des Herrn komm über sie«. Für Sopr.* und Cont., N., 1,50 M.

. .»Salve regina«. Kantate für Sopran, Str. und Cont. (Max Seiffert) BH., Part. m. St. 2,50 M.

Lahusen, Chr.: Deutsche Lieder. BH., 0,70 M.

Lówe von Eisenach, Joh. Jac.: Arien mit Ritornellen. (Alb. Rodemann) N., 2,50 M.

Moser, H. J.: Corydon. Mehrstimmige Gesänge und Chorlieder des Barock mit Cont. (Max Seiffert) Litolff. 3,00 M.

Reichardt, J. F.: Schiller-Chöre. Für 4-st. Chor und Klavier. (Müller-Blattau) 16 S., Vieweg. 0,70 M.

Riccio, Giov. Batt.: Jubilent ornnes. Geistl. Konzert für eine Singst-, Flöte, Viol. und Cont., N., Part. m. St. 3,00 111., je. St. 0,20 M.

Rosenmüller, Joh.: Lamentationes Jeremiae Prophetae. Hf. I für eine Männerst. u. Org. oder Klav., I. und II. Lektion zum Karmittwoch, L Lektion zum Gründonnerstag. - Hf. II für eine Sopranstimme u. Org. o. Klav., II- und III. Lektion zum Gründonnerstag, III. Lektion zum Karfreitag. (Fred. Hamel) N., je. 3,00 M.

-Der 134. Psalm »Auf, nun lobet Gott« für Alt-Solo, 2 Viol. und Cont., N., Part. m. St. 3,00 M.

Schein, Joh. Herm.: 0 Lamm Gottes unschuldig. Für 2 Sopr. und Cont. (K. Hasse) BH., 1,50 M.

Schütz, H.: »Der Herr ist mein Licht«. Für Tenor und Bariton, 2 Instr. und Cont. N., Part. 2,00 M., je. St. 0,40 M.

.Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Für 4 Soli, Chor, Instrumente und Orgel. (H. Hoffmann) B., Part. 3,60 M., Chor- und Instr.- St. je. 0,30 M.

.»Freuet, euch des Herren, ihr Gerechten«. Konzert für A., T., B., 2 Viol. und Cont. (H. Birtner) B., Part. m. St. 2,00 M.

.Fünf kleine geistliche Konzerte für eine Singstimme und Orgel. (H. Spitta) Peters, 2,00 M.

.»Herr, nun lässest du deinen Diener im Friede fahren«. Konzert für Bass, 2 Viol. und Cont. (H. Birtner) B., Part. m. St. 1,50 M.

:»Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Nam«. Konzert für Sopr. oder Tenor, 2 Viol. und Cont. (H. Birtner) B., Part. m. St. 1,50 M.

.Psalm 18. »Herzlich lieb hab ich dich, o Herr«. Für Alt, 2 Viol. oder Flöten und Cont., N., 2,00 M.

Telemann, G. P.: Erwachet zum Kriegen. Solokantate für Alt m. Viol. u. Cont., (W. Teil) B., Part. m. St. 2,00 M.

Gott will Mensch und sterblich werden. Kantate zum Fest der Verkündigung Mariä. Für Sopr. u. Cont., B., Part. m. St. 2,00 M.

Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt. Kantate zum III. Osterfeifertage. Für So Pr., Viol. und Cont. (W. Teil) B., Part. m. St. 2,00 M.

Die Tageszeiten. Kantate (A. Heilmann) Verlag f. Alusik, Kultur u. Wissenschaft, 0,20 M.

Vierdanck, J.: »Siehe wie fein und lieblich ist«. Für 2 Singst., 2 Viol. und Cont. (Engel) B., Part. 1,90 M., St. je. 0,40 M.

- :Weihnachtskonzert. »Ach verkündige Euch grosse Freude«. Für 2 Singst., 2 Melodieinstr. und Cont. (Engel) B., Part. m. St. 1,9-0 11.

Weiland, J. Joh.: Dialog, »Herr, wie lange willst Du mein so gar vergessen«. Für Sopr. und Bass mit Cont. (Saffe) B., 1,00 IU.

Zumsteeg, Joh. Rud.: Kleine Balladen und Lieder in Auswahl. N., 2,00 '11.

C. INSTRUMENTALMUSIK FOR KAMMERMUSIKALSK BESÆTNING

Albinoni, T.: Sonate ffir Flåte und Cont. (L. Sehåffler) N., 2,50 M.

Bach,G. Ph. E.: 12 kleine Stilcke, 2-3 St., ffir Viol., Flåte und Klav. (1770) (Hohenemser) B., Part. m. St. 2,40 M.

Sonate D-dur (1746) ffir Viola da gamba und Cembalo. (R. van Leyden)Peters, 2,00 M.Zwei Sonaten ffir 2 Viol. und Cont. (P. Klengel) Peters, 3,00 M.

Trio h-moll fiir F1,5te, Viol. und Cont. (R. Ermeler) Zim., 3,50 M

Bach, Joh. Chr.: Sonate fiir Viol. oder Flóte und Klavier. (Hilmar und W. Hóckner) K., 2,5 0 M.

- : Sonate A-dur ffir Viol. oder F1,5te und Klavier (A. Kilster) N., 2,00 M.

Bach, Joh. Seb.: Sonate d-moll ffir 2 Viol,. Klavier oder Orgel. (H. Kedler) N., 3,00 M.

- : Sonate g-moll f Ur Flåte und obl. Cembalo. N., 3,00 M.

Bach, W. Fr., Sonate fiir 2 Fl. und Klavier. D-dur (A. v. Leeuwen) Zim., 3,00. M. 1) Trio a 2 Flauti e Basso, D-dur. 2) Trio a 2 Flauti e Basso, D- dur. 3) Sonata per Flauto traverso, Viol. e Basso. B-dur. 4) Trio a 2 Flauti e Cemb. a -moll.

(Max Seiffert) BH., Kplt. je. 3,00 M.

Bassano, Giov.: Sieben Trios fiir 3 Melodieinstr. (Kiwi) B., 1,40 1N1.

Beethoven, L. v.: 6 Gesellschafts-Menuette fiir 2 Viol. und Vcello. (Kinsky) Schott., Part. 1,20 M., St. je. 0,40 M.

Bella, Dom. dalla: Sonate fiir Violoncelle und Cembalo. (W. Upmeyer) N., 1,50 M.

Boecherini, L.: Sei sonate per violoncello e pianoforte. (A. Piatti) Ricordi, Milano.

Buxtehude, D.: Kirchensonate C-dur fiir 2 Viol., Vcello, und Cont. (H. v. Dameck) Afa.

Caldara, A.: Das Do-Re-Mi. 26 3-st. Kanons ffir Instr. (Fr. J,5de) 16 S., K., 0,90 M.

Corelli, A.: Sonate da camera a due violini e violone o cembalo op. 2. (W. Woehl) Nr. 1: D-dur. Nr. 2: d-moll. Nr. 3: C-dur. B., Kplt. 1,90 M.

2 Sonate da chiesa a tre Nr. 7 C-dur und Nr. 12 D-dur. Op. I. Fdr 2 Viol. und Cont. (H. Roth) Schott., Kplt. 3,50 M.

48 Trio Sonaten fiir 2 Viol. und Cont. (W. Woehl) Hf. 1-16, B., Subsk. Pr. je. 1,60 M., einzel 1,90 M.

Couperin, F.: Les Nations, Sonates et Suites de Symphonies pour deux violons et Violoncelle avec clavecin. (J. Tiersot) Dur., 20,00 Fr.

Doflein, E.: Altfranz. Duette ffir 2 Viol. , Schott., 1,80 M.

Gabrieli, G.: Sonate ffir 3 Viol. und. Cont. (W. Danckert) B., 1,40 M.

- :4 vierst. Instrumental-Canzonen ffir beliebige Bes. (vorzugsw. Streichquart.) m. Cont. (Einstein) Schott., Part. 2,50 M.

Gastoldi, G. G.: Spielstilcke. Ffir 2 Melodieinstrumente. Hf. 1. 6 Stilcke får gleiche

Stimmen. - Hf. 2. 6 Stücke für ungliche Stimmen. (Edith Kiwi) B., je'Hf. 1,40 M.

Gluck, C. W.: Sonate a 3 E-dur (Nr. 7) ffir 2 V. a. Basso (G. Beckmann) BH.,.

Cemb-St. 3 M., 3 Str-St. je. 0,60 M.

Graun, J. G.: Trio-Sonate får F1,5te, Viol. (oder 2 Viol.) und Cont. (0. Fischer)

Zim., Kplt. 3,50 M.

Friedrich der Grosse: F1btensonaten. (C. Bartuzat) 39 S., BH.

- : Ausgewåhlte St Ucke ffir Viol. und Klavier (K. Ettler) BH., 2,00 M.

Haessler, J. W.: Zwei Sonaten fdr Klavjer und Flåte oder Violine. (M. Glåder) - N., 2,00 M.

Hasse, J. A.: Sonate Nr. 1 D-dur ffir F1,5te und Klavier. (K. Walther) N., 2,00 M.

Sonate in G-dur fiir F1,5te und Cont. (R. Englånder) Hofm., 1,50 M.

Sonate e-moll fiir Viol. und Cont. (R. Englånder) Hofm., 2,50 M.

Haydn, J.: Divertimento Es-dur fiir 4 Str.-Instr., N., Part. m. St. 2,50 M.

- : Die Londoner Trios fiir 2 Flóten und Cello, N., 3,50 M.

- : Streichtrio Nr. 1, K., Stimmen 1,25 M.

Isaac, H.: Drei Såtze ffir Streichquartett und Cont. (H. v. Dameck) Afa.

Sechs Instrumentalsåtze f Ur Streichquartett. (Dischner) B., Part. 1;60 M.,, St. 0,80 M.

Kammermusik des Mittelalters. Zw,51f Chansons der niederlåndischen Schule..

3-4 St. (Dischner) B., 2,40 M.

Kraus, Jos. Mart.: Sonate fiir Flåte und Viola, N., 2,00 M.

Krumpholtz, J. B.: Sonate fiir Flåte und Klavier. F-dur.. Nag., 2,00 M.

Leelair, J. M.: Trio-Sonate B-dur ffir 2 Viol., Vcello und Pfte., (A. Moffat) Leipzig,,

N. Simrock, Kplt. 2,00 M.

- - Trio-Sonate d-moll ffir 2 Viol., Vcello und Pfte., (A. Moffat) Leipzig,,

N. Simrock, 2,00 M.

Legrenzi, G.: Sonate G-dur. (La Raspona, 1655.) FUr 2 Viol. und Cont., B., Part.

m. St. 1,40 M.

Mozart, W. A.: Spiegelkanons fiir 2 Geigen. (Fr. Jåde) 12 S., K., 0,70 M.

Drei Divertimenti fiir 2 Viol., Viola und Vcello (1772) 1. D-dur. 2. B-dur.. 3. F-dur. (K,5ch. 136-138), (C. Herrmann) Peters, St. Kplt. 2,50 M.

Neubaur, F.: Drei Duette f Ur Viol. und Bratsche op. 10. (W. Altmann) N., 2,50 'ivl.

Pleyel, I.: Streichquartett C-dur op. VIII, 1 (W. Altmann) 'Verlag f Ur Musik, Kultur,

und Wissenschaft, Wolfenbilttel, 2,00 M.

Sechs Trios fiir 2 Viol. und Vcello (W. Altmann) Nr. I-III Litolff., 2,50 M. Purcell, H.: 2 Trio-Sonaten, g-moll, B-dur, ffir 2 Viol. und Cont. (H. David) Schott.,.

Kplt. 3,00 M.

3 Suites, d-moll, F-dur, g-moll, fiir Viol. und Cont. (A. Moffat) Schott., je. 2,00 M.

Quantz, J. J.: Sonate e-moll. ffir Flåte und Klavier. (H. Schreiter) BH., 2,00 M.

Romain, Louis Hotteterre-le: Erste Suite in D-dur fdr Flóte (Obo-Viol.) und

Cembalo. (L. Schåffer) N., 2,50 M.

Schickhard, J. C.: Sonate C-dur fiir Flóte (Viol.) und Cembalo. (H. Bouillard)

Schott., 2,00 M.

Schlensog, M.: Geistliche Hausmusiken f Ur 3 und 4 Streich., 28 S., K., 1,50 M.

Steffani, A.: Trio-Sonate Nr. 4 und Nr.-6 fiir 2 Viol. und Cont. (W. Upmeyer)

N., Part. m. St. je. 2,50 M.

Telemann, G. P.: Zw61f Fantasien f Ur Geige allein (1735), (Alb. Kilster) 60 S.,

K.I 2,50 M.

Heldenmusik, bestehend aus 12 Mårschen fiir Viol. oder Flåte oder andere Melodieinstrumente und bez. Bass. (E. Påtzold) Berlin- Iichterfelde, Schlesinger, 1,50 M.

Quartett g-moll f Ur Flåte, Viol., Oblig. Vcello oder Viola da Gamba und Cont. (E. Ermeler) Zim., 5,00 M.

Sechs Sonaten im Kanon f fir 2 Flóten oder 2 Geigen (Fr. J-5de) 28 S., K., 1,30 M. Valentini, G.: Enharmonische Sonate å 5 ffir 2 Viol., 2 Vcellen und Cont. (H. v..

Dameck) Afa.

Walter, J.: Acht Kanons zu drei Stimmen f Ur gleiche Instrm. (Ehmann) B., 1,00 M.

- - Sonate ffir Viol. und Cont. (E. Bethan) N., 2,00 M.

D. ORKESTERMUSIK

Bach»C. Ph. E.: Sinfonie Nr. 2, B-dur f Ur 4-stg. Streichorch. und Cembalo. (E. Schmidt und R. Steglich) N., Part. 2,50 M., St. je. 0,60 M.

Violoncelkonzert B-dur. (P. Klengel) BH., 4,50 M.

Bach,J. Chr.: Konzert fiir Klavier D-dur op. 7,3 (V. Rehberg) Steingråber, 1,60 M., St. je. 0,30 M.

Koncert ffir Klavier D-dur op. 13,2 (L. Landshoff) Peters, 1,80 11. Sinfonia D-dur op. 18,4 (A. Einstein) Eulenburg, Part. 1,00 M.

Sinfonia concertante A-dur fiir Viol. und Vcello mit Orch. (A. Einstein) Eulenburg, Part. 0,80 M.

Bach,W. F.: Konzert fiir Cembalo F-dur mit Streichorch., BH.

Benda, G.: Sinfonie B-dur ffir Streichorch. (R. Sondheimer) Bernoulli, Part. 3,50 M. Concerto G-dur fiir Viol. und Streichorch. (S. Dushkin) Schott., Part. 6,00 M. Orch-St. 8,00 M.

Cimarosa, D.: Concertante G-dur fiir 2 Solo-Fl. mit Orch. (H. Wollheim) Afa.

Corelli, A.: Concerto grosso Nr. 9 F-dur ffir 2 Viol. und V'eello mit Streichorch. (A. Einstein) Eulenburg, 0,60 M.

Ditters v. Dittersdorf, K.: Konzert ffir Cembalo B-dur mit 2 Viol. und Bass. (W. Upmeyer) Vieweg, Part. 5,00 M., St. je. 0,75 M.

Konzert fiir Viol. und Orch. in G-dur. (H. Mlynarczyk-L. Liirmann) Hofm., 5,00 M

Dowland, John.: Filnf Stficke ffir Streichmusik. (Pudelko) B., Part. m. St. 1,60 M.

Engelmann, G.: Partita in 3 Såtzen ffir 2 Viol., Vcello und Cont. (H. v. Dameck) Afa.

Filz,A.: B,5hmische Sinfonie A-dur f Ur Streichorch., Hårner, Obo, Fag. und Cembalo. (R. Sondheimer) Bernoulli, 5,00 M.

Fischer, Joh.: Vier Suiten ffir Melodieinstr. mit Bass (W. Woehl) B., Pårt. 1,90 M., St. 0,50 M.

- : Lustige Suiten und Tånze får 3 Streichinstr. (Engel) B., Spielpart. 1,35 M.

- : Ouvertilren-Suite flir 4 Streichinstr. (Engel) B., Part. 2,40 M., St. je. 0,90 M.

Gabrieli, Giov.: Zwei Canzonen å 8 fiir 4 Viol., 2 Vln., 2 Vcelli. (H. Dameck) Afa.

Händel, G. Fr.: Concerto g-moll pour hautbois et orchestre (L. Bleuzet) Castallat, Paris, 15,00 Fr.

Salomo. Daraus: Festl. Ouv. B-dur. (A. Schering) Kahnt., Part. 3,00 M., Cemb. 1,50 M., 4-Str. je. 1,00 M., 2 Ob. 2,00 M.

Hasse, J. A.: Konzert h-moll fiir F16te, 2 Viol., Vla und Bass (K. Walter) BH., 3,00 M.

Haydn, J.: Konzert in D-dur fiir Horn und Orch. (H. Wollheim) Afa.

- :Menuetti ballabili. 14 Menuette ffir kleines Orch. 1784. (Th. W. Werner) BH., Str. je. 0,40 M., Harm.-St. je. 0,30 M.

Notturno II F-dur ffir Flóte, Ob., 2 H6rner, 2 Viol., 2 Vln., Vcello und Bass (E. F. Schmid) Hohler-Verlag, Karlsbad, Part. m. St. 4,50 M.

Unbekannte Werke. (Ad. Sandberger).1) Sinfonie B-dur fik Streicher, 2 Ob., 2 H8rner und Cembalo.

2) Sinfonie C-dur ffir Streicher, 2 Oh., 2 Hórner, 2 Tromp., Pauk., Cembalo. 3) Partita B-dur fiir Streicher, 2 Oh., Fag., 2 Hårner, Orgel und Cembalo. Litolff., Part. je.. 12,00 M.

Kusser, Joh. Sig.: Ouverture IV fiir Streicher und Cont. (H. Osthoff) N., Part. 3,00 M., St. je. 0,80 M.

Moderne, Jac.: Musique de joye. 4 St. (F. G. Giesbert) Schott., 1,20 M.

Mozart, W. A.: 5 Contretånze (Kóch. 609) fiir 2 Viol., Vcello, Bass, Fl. Trommel, BH., St. je. 0,40 M.

Peurl,P.: 5 Variationensuiten und 2 Kanzonen fiir Streichinstr. (K. Geringer) K., Part. 2,50 M.

Pfeiffer, J. M.: Konzert fiir Cembalo, 2 Viol. und Vcello (R. Steglich) N., 3,00 M.

Pleyel, I.: Sinfonie concertante B-dur fiir Solo Violine und Solo-Bratsche mit Orch. (H. Wollheim) Afa.

Richter, F. X.: Konzert e-moll fiir Cembalo und Streichorch. (H. Hóckner) Vieweg. Part. 6,00 M., 4 Str.-St. je. 0,75 M.

- :Sinfonie c-moll ffir Streichar und Cembalo. (R. Sondheimer) Bernoulli., P art. 5,50 M.

- :Sinfonia da Camera ffir 4-st. Streichorch. und Cembalo, N., Part. m. St. 2,50 1U-Rosenmfiller, J.: Sinfonia VII G-dur fiir 2 Viol., 2 Vln., Vcello, Bass und Cembalo.(H. v. D ameck) Af a.

Sinfonia XI c-moll ffir 2 Viol., 2 V`ln., Vcello, Bass und Cemb. (H. v. Dameck). 'Searlatti. A.: Sechs Concerti grossi ffir Streichorch. mit Cembalo I und Il. (W. Upmeyer) Veiweg., Part. zugleich Klav-St. 3,00 M. Str-St. je. 0,75 M.

'Seheidt, S.: Canzon XXX fiir 5 Instr. und Cont. (Harms) B., 1,20 NI.

- : Canzon XXVI (Bergamaska) ffir 5 Instr. und Cont. (Harms) B., 2,20 M.

,Schein, J. H.: Fünf Suiten für allerlei Instrumente aus dem »Banchetto Musicale«

1617. (Fr. J,5de) 44 S., K., Part. 2,00 M., St. je. 0,40 M.

,Schiassi, G. M.: Concerto fiir Viol concertante, Streichorch. und Cembalo. (W. Upmeyer) N., Part. 2,50 M., Solo-St. 1,00 M., Str-St. je. 0,40 M.

,Schmierer, J. A.: Ouvertdren-Suite ffir Streicher und Cembalo, 1698. (M. Seiffert) K.&S., Part. 2,00 M., 4 St. je. 0,25 M.

:Schfirmann, G. C.: Altdeutsche Opernsuite aus »Die getreue Alceste«, 1719. (G. F. Schmidt) Wolfenbüttel, Verlag für musikalische Kultur und Wissenschaft, 1934, Part. zugl. Cemb.-St. 3,50 M.

'Seiffert, M.: Wir treiben Hausmusik. Album vorklassischer Meister. K. & S., Kplt. 2,00 M.

'Stamitz, J.: Konzert D-dur ffir Viola und Orch. op. 1 (P. Klengel) BH. Sinfonie D-dur op. 5,2 f Ur Orch.,BH.

Sinfonie B-dur op. 8,5 f Ur Orch., BH.

Sinfonie A-dur. Fr Uhlingssinfonie ffir Fl., H,5rner, Streicher. (R. Sondheimer) Bernoulli., Part. 5,50 M., St. Kplt. 20,00 M.

*Stoltzer, Th.: Octo tonorum Melodiae quinque vocibus compositae. 5-stg. Fantasien in den 8 Kirchentonarten f. bel. Instr. (0. Gombosi) Schott., Part. 2, Einzelst. 0,40 M.

'Tanzsåtze, 22 altdeutsche. (Valentin Hausmann, M. Franck, Joh. Staden und G. Vintz). Ffir 4 Instr. mit Cont. (Rud. Steglich) N., Part. m. St. 3,50 M., Klavierpart. 2,00 M., St. je. 0,60 M.

'Tartini, G.: Kammerkonzert G-dur f Ur 2 Solo-Viol. und Streicher (H. v. Dameck) Afa.

'Telemann, G. Ph.: Concerto a 4 Violini senza Basso D-dur. (W. Upmeyer) Vieweg., Part. 1,50 M., St. je. 0,30 M.

Concerto a 4 Violini concertati G-dur. (W. Upmeyer) Vieweg., Part. 1,50 1NL, St. je. 0,30 M.

Konzert f-moll ffir Solo-Ob. mit Begl. von Streichorch. und Cembalo (F. Stein) Litolf f., 1,20 M. -

Konzert in Es-dur f fir 2 Hårner, Streichinstr. u. Cemb. (Tafelmusik 1733, 111, 3), (M. Seiffert) BH., 4 Str.-St. je. 0,80 M., Horn I, Il je. 0,60 M., Cemb. 3,00 M. Polnisches Konzert G-dur f Ur 2 Viol., Vla, Vcello (od. Streichorch.) und Cont. (W. Hóckner) Wilh. H. og K., St. Kplt. 2,00 NI.

Kleine Suite D-dur får 5-stg. Streichorch. und Cont. (H. H,5ekner) B., Part. 1,90 M., Cembalo 0,50 NI., Str.-St. je. 0,30.

'Torelli, G.: Konzert op. 6,10 fiir 4 Streicher und Cont., N., Part. m. St. 2,50 N21., Str.-St. je. 0,40 M.

Yivaldi, A.: Op. 8. Die 4 Jahreszeiten. 4 Orchesterkonzerte. FUr Solo-Viol. mit Streichorch. und Cembalo (H. Wollheim) Afa.

Concerto G-dur fiir Solo-Viol., Streicher und Cont. (R. Sondheimer) Bernoulli, Part. 4,50 M., St. Kplt. 15,00 M.

Op. 4,1 Violin-Konzert B-dur fiir Viol. mit Begl. des Str.-Orch. Berlin, Ries & Erler. Part. 6,00 M., St. Kplt. 6,00 M.

Op. 3,12. Violin-Konzert E-dur ffir Violin-Solo mit Str-Orch. (F. Kilchler und 0. Wittenbecher) Peters 2,00 M. '

E. KLAVERMUSIK

Apel,W.: Musik aus früherer Zeit. Für Klavier (1350--1650) Bd. I. Deutschlandund Italien. Bd. II: England, Frankreich, Spanien. Schott., je. 1,80 M.Bach,C. Ph. E.: Leichte Sonaten. (0. Vrieslander) N., 2,50 M.

Bach,'W. Fr.: Sonate F-dur fdr 2 Klaviere zu 4 Hd. (Brahms-«,Nlartienssen~,Peters, 3,00 M.Såmtliche Klaviersonaten. Hf. II (nr. 4-6), (Fr. Blume) N., 3,00 M.

Bach,Die S,5hne. Ausgew. Originalklavierwerke der vier Sóhne J. S. Bachs. (W. Rehberg) Schott., 2,00 M.

Benda, G.: Sonatinen. (W. Kohl) Verlag f. musikal. Kultur und Wissenschaft, 0,50 M.

Composizioni di antichi autori bolognesi. Bd. I-II (G. Piccioli) Bologna, Bon-. giovanni, å 6,00 Lire.

Couperin, Fr.: Musik f Ur Cembalo. (0. Vrieslander) N., 2,00 M.

Dieupart: Six Suites de Clavecin. Dyer, Paris, 30,00 Fr.

Frey,M.: Klassische Stücke berühmter Zeitgenossen Bachs. Peters, 1,50 INI.

Giustini, L., di Pistoja: Twelve Piano-Forte Sonatas. 1732. (E. M. Harding). Cambridge univ. press. 10 s. 6 d.

Graupner, Chr.: Partiten ffir Klavier (Alb. Kfister) 40 S., K., 3,50 M.

Haydn, J.: Sechs Sonatinen. (W. Woehl) Schott., 1,50 M-

Herrmann, K.: Klaviermusik des 17. und 18. Jahrh. Hug & Co. Bd. I-II-III je. 2,00 M.

Mozart, W. A.: Tanzb Uchlein ffir Klavier. (W. Rehberg) Schott., 1,50 M.

Pasquini, B.: Sonate d-moll. ffir 2 Klav. (W. Danckert) B., 1,80 NI.

Rathgeber, V.: Musikalischer Zeitvertreib auf dem Klavier. N., 2,00 M.

Telemann, G. P.: 3 Dutzend Klavier-Fantasien. (Seiffert) B., 3,80 M. - : Kleine Fantasien. (Doflein) Schott., 1,50 M.

TUrk, Dan. Gottl.: Kleine Handstficke ffir angehende Klavierspieler. N., 2,00 M.- : Tonstficke fiir vier Hånde. (Doflein) 2 Hf., Schott., je. 2,00 M.

Weihnachtsmusik, Alte deutsche. (R. Steglich) N., 2,00 M.- : (Baum) B., 1,60 M-

F. ORGELMUSIK

Bach,J. S.: Pastorale F-dur (G. Ramin) B., 0,80 M.

- :Vom Himmel hoch, da komm ich her. Per Canones fdr die Org. mit 2 Klav.und Pedal. (Fr. Smend) BH., 2,00 M.

Froberger, J. J.: Ausgewåhlte Orgelwerke (1. Band der Sammlung »Leichte Orgelmusik«). (K. Matthaei) 40 S., B., 3,60 M.

Gronau, D. M.: Vier Choralvariationen. (Frotscher) B., 3,00 M.

Kaller, E.: Liber Organi. Bd. I-II. Altfranz,5sische Orgelmeister. Sehott., je. 2,50 M. Bd. III. Altspanische Orgelmeister. Schott., 3,00 M. Bd. IV. Altitalienische Orgelmeister. Schott., 2,50 M. Bd. V. Tokkaten des 17. u. 18. Jahrh. Schott., 2,50 M.

Keller, H.: Orgelvorspiele alter Meister in allen Tonarten. B., 3,60 M.

Orgelehoråle des 17. Jahrh., Elf. (Fr. Dietrich) 31 S., B., 1,40 M.

Orgelmeister des 16. bis 18. Jahrh.: Sweelinck, Scheidt, Buxtehude, B,5hm, Fischer.. (= II Band der Sammlung »Leichte Orgelmusik«), (K. Mattha,ei) 51 S., B., 3,6 0 M.

Praetorius, M.: Fantasie über »Eine feste Burg« fiir Orgel. (M. Fischer) N., 2,50 M.

Ricercare, Canzonen und Fugen des 17. und 18. Jahrh. (W. Hillemann) N., 2,50 M.

Walther, J. G.: Orgelehoråle. (Poppen) B., 7,50 M.

Weber, B. C.: Das wohltemperierte Klavier. 24 Praeludien und Fugen durch alle7 Tonarten ffir die Orgel. (Max Seiffert) BH., 5,00 M.

Weihnachtsmusik, Alte deutsche: (R. Steglich) N., 2,00 M.

- : (Baum) B., 1,60 M.

Årgang 10/1935, nr. 02