Dansk Musiktidsskrifts udgivelser

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 02 - side 38-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIF1""s UDGIVELSER

Dansk musiktidsskrift 3.-9. årgang (1. og 2. udsolgt) i't kr. 7,50, indbundet i grønt hellærredsbind kr. 9,0,0, (den indbundne udgave kan kun fås gennem redaktionen).

Dansk musiktidsskrif ts musikblade nr. 1--6 å kr. 0,25. Alle 6 samlet. (15 sider afvekslende gammel og helt moderne musik) kr. 0,90. Ved bestilling af mindst ti ekspl. af samme musikblad er prisen kun 15 øre stykket.

2 Carl Niel-sen-hæf ter 1926 & 1932, 24 + 72 sider, tilsammen kr. 2,00.

Richard Hove: i. P. E. Hartmann, med bibliografi ,-,f Alfred Nielsen og Sven Lunn, 172 + VIII sider, kr. 6,00.

Margrethe Dahl: Tonika-do, kortfattet hørelære, 24 sider, kr. LOO.

Gunnar Heerup: Melodilæsning, en hørelæreskitse, 32 sider, kr. 1,00.

Ag,nete Zacharias: Stemmedannelse og korsang, 20 sider, kr. 0,80. Oluf Ring: Folkelig melodilære, 32 sider, kr. 1,00. UDGIVELSERNE BESTILLES -,,ed at sende et brevkort til: Dansk musiktidsskrift, Sortedamsdossering 65 A, København Ø, de -,,,il da blive Dem tilsendt portofrit med et vedlagt indbetalingskort.

Årgang 10/1935, nr. 02