Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV VED JÜRGEN BALZER

11 Københavns drengekor synger i Christiansborg slotskirke fredagene den 1. og 22. marts. Den første aften synger drengene kyrie, sanctus og benedietus af Josquin (les Prés, de profundis af Orlando di Lasso og pater noster af Jakob Handl. Den anden aften synger de magnificat af Buxteliude, kroningshymne af Händel og en solokantate »Schlage doch, ge-wilnschte Stunde« af Bach. Fredagene den 8. og 15. marts er der henholdsvis salmesangsaften og orgelaften (Georg Fjelrad, Bach-program) i kirken. Adgangen er gratis.

/1 Betingelserne for Emil Hertzka1)risen for 1936 er nu offentliggjort. Alle landes komponister kan deltage. Konkurrencens genstand er musikdramatiske værker (opera, pantomimer, ballet). Værket skal være skrevet efter den 1. januar 1930 og må ikke være trykt eller offentligt opført. Værket skal være indsendt til bedømmelse i partitur (om muligt også klaver-udtog) og textbog (i ' 2 exemplarer) inden den 31. januar 1936 til Rechtsanwalt dr. Guslav Scheu, Wien 1, Opernring 3., hvor også de udførlige regler for deltagelse kan fås.

11 1 december blev Riisagers Concertino for fem violiner ol)ført i NIoskva. radio, suiten for lille orkester i Helsingfors, og trompet- concertinoen i G~3teborg.

// Kurt Atterbergs opera »Flammende Land«, som nylig er blevet opført i Ant-werpen og Braunsch-,vig, er blevet antaget af Nfilneliener Staatsoper og 1,Ubecker Stadttheater.

/1 1 Leningrad har Albert Coates uropført Sjaporins I. symfoni. Den står også på B.B.C.s forårsprogram.

fi Miaskofski har fuldendt sin 14. ,,ymfoni. Hans nr. 13 fik sin uropførelse i NIoskva den 13. december.

/1 Alban Bergs »1Vozzeck« får sin engelske uropførelse på Coventgarden (len 30. april under Adrian Boult.

/1 Rudolph 117agner-Régenys opera »Der Gilnstling« får urpremiérc på Dremlener Staatsoper den 18. ds.

/1 Schuberts ufuldendte (skitserede) symfoni i c-dur er blevet fuldendt af Pelix TVeingartner og vil i nær fremtid fi-""I sin uropførelse i Wien. Derefter vil

værket blive opført i Budapest, Baden Baden, Basel, London. og Påris.

/1 Bergs »Lulu«-sitite st,år på programi-net for I. S. N. NI.s musikfe St i Karlsbad.

/1 Maurice Eminanuels 2. symfoni blev uropført ved en Colonne koncert den 17. januar.

/l En orkestersuite af Honeggers musik til Hugo-filmen »Les )ilisérables« fik sin uropførelse den 19. januar ved Concerts Siohan.

/1 Jacques Ibert har skrevet musik til Calderons »Nifédecin de son. lionneur«.

/1 Under titlen »Die Stimme der Nationen« opfører 'Viener-operaen. en serie fremmede værker: Charpentier: Louise«, Jeremias: »Brødrene Karamassof« (tjekisk), Giordano: »Le repos des moqueurs« (italiensk), Dragog: »Fristelsen« (rumænsk), Maninsko: »Halka« (polsk) og Hubays: »Anna I~arenina« (ungarnsk).

fi »,Nlaggio musicale florentino« finder sted fra den 24. april til den 4. juni. Bruno Walter vil dirigere »Bortførelsen«. Pariser- operaens ballet opfører den 29. maj en aften med moderne franske balletter.

/1 1 Salzburg dirigerer til sommer: Toseanini (Jedermann, Faust, Fidelio, Fals,taff), Bruno 1,1""aller (Don Juan, Ifigenia, på Tauris), Clemens Krauss (Figaro, Elektra, Rosenkavaleren). Desforuden dirigerer Mengelberg og I-Veingartner ved (le 8 symfonikoncerter.

/1 Det eneste skandinaviske værk på I. S. N. NI.s musikfest i Karlsbad bliver Lars Erik Larssons koncertouverture.

// Det er blevet forbudt tyske musikere at optræde i udlandet uden propagandaministeriets tilladelse.

/1 Foranlediget ved Furtwlinglers demission som chef for statsoperaen hai, talrige abonnenter fordret deres abonnement ophævet. Efter fransk forlydende beløber summen sig til 187.000 Rm.

// Ufa optager for tiden en film om Joh. Seb. Bach.

/1 Clemens Kraus,,s har tegnet kontrakt med Berliner Staatsoper for 10 år.

/1 Kurt Soldan har ført IIaydns bekendte cello-koncert i d-dur tilbage til dens oprindelige besætning med 2 oboer og 2 horn.

Årgang 10/1935, nr. 02