Saa begynder vi

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 02 - side 34-34

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»SAA BEGYNDER VI«

»Saa begynder vi«, kalder Christy Bentzon, Else Printz og Anna Veibel et lille Nodehefte, som de i Fællesskab har udgivet paa Wilhelm Hansens Forlag.' Undertitlen lille Klaverskole forekommer lidt misvisende, idet man . som Regel opfatter Begrebet Klaverskole som en større Samling Undervisningsstof. Ved Gennemspilning af Nodeheftet bliver man dog hurtig klar over, at det ikke er en Klaverskole i den gængse Forstand, men nærmest maa, betragtes som Erfaringer fra det første Aars Undervisning af de allermindste Børn. Nodeheftet er tænkt som Supplement til Jacobsens og Mortensens Klaverskole og er som saadan udmærket, idet det begynder helt let med ganske korte Melodier paa to Toner, Tonika og Dominant. Teksten er: Gøgens Kukken, Børnenes Kalden paa hinanden, Gaderaab o. L, og Melodirytmen svarer nøje til Ordenes Rytme. Derefter kommer smaa Treklangsmelodier, femtonige Melodier, Melodier i Dur og Moll, der benytter alle Skalatonerne, smaa Kanons og til sidst lidt hængere Stykker. Christy Bentzons og Anna Veibels Stykker er

nydelige og musikalsk formede, Else Printz Stykker udmærker sig ved morsomme og fantasifulde Tekster, der netop rammer det specielt barnlige. Lærerinder, der anvender Tonika-do i Undervisningen, faar her en klar og letfattelig Fremgangsmaade at støtte sig til, men selv de Lærere og Lærerinder, der bruger andre Undervisningsformer, og som kun underviser større Børn, kan have Glæde af det, idet det udmærket kan anvendes til prima vista Spil for disse. - »Saa begynder vi« danner en naturlig Overgang fra Musikken i Børnehaven til den egentlige Musikundervisning. Det er det første i sin Art, der er udkommet herhjemme og maa. betragtes som et meget vellykket Eksperiment og anbefalelsesværdigt for alle moderne Klaverpædagoger. Forhaabentlig kommer der mere fra de tre, der med dette lille Hefte har gjort de første Timer fornøjelige, sat Elevernes og Lærernes Fantasi i Bevægelse og bragt Undervisningen Fornyelse.

Ingeborg Strøgberg.

Årgang 10/1935, nr. 02