Det unge tonekunstnerselskabs koncertliv 1925-1935

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 03 - side 75-78

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS KONCERTLIV 1925-35

AF KIRSTEN OG WALDEMAR WOLSING

VED at gennemse Programmerne for 10-Aaret 1925-35 faar man et levende Indtryk af Foreningens Vækst. Koncerternes Antal er steget fra Aar til Aar; saaledes afholdtes der i 1925-26 kun 3 Koncerter, medens Antallet i denne Sæson 1934-35 er steget til 19 Koncerter. Nedenstaaende Kurve og omstaaende Skema vil anskueliggøre, det voksende Antal af Koncerter og opførte Værker:

(skema)

Ved Sammentælling viser Skemaet, at der er opført 172 Værker af nulevende og 34 af afdøde danske Komponister, 97 af nulevende og 201 af afdøde udenlandske Komponister.

Nedenstaaende Fortegnelse giver en fuldstændig Optælling af opførte Værker. Ved lste Opførelser er Værkernes fulde Titel anført, ellers er der benyttet følgende Forkortelser: S: Sange; K: Kammermusik (heri indbefattet Solostykker for alle Instrumenter) ; O: Orkesterværker; B: Brugsmusik.

Medens Sangene i Skemaet er optalt gruppevis (saaledes er t. Ex.: Beethoven: Scottish Songs optalt med Antal 1), er de her specificeret (Beethoven: Scottish Songs, Antal 12). Enkelte nu afdøde Komponister er henregnet under Rubrikken: nulevende, da de respektive Opførelser har fundet Sted, medens de endnu var i Live.

(skema)

DANSKE NULEVENDE KOMPONISTER

Agersnap: Sonate f. Va. og Kl. - Allin Erichsen: Kvintet f. Obo, - eng. H. og Str.; Rhapsodiske Fragmenter f. Obo og Kl.; Scherzo f. Kl.; Sinfonia piceola. Bangert: 1 K. - Bentzon: Concertino I f. Fl., Str. og Slagværk; Trio f. Obo, V., Vcl. og Instrumentalkor; Concertino II f. Vcl., 2 Fl., Cl. og V.; Intermez2o, f. V. og Kl.; Variazioni interrotti f. Cl., Fag., V., Va., Vel.; 4 K.; 1 Ork.; Sonate f. Fag., V. og Va. - Bonnén: 3 S. - Brene: Concerto senza, solennita, f. Fl. og Kammerork.; Suite af Musikken til Bertel Budtz Møllers Livsspil »Floden«; 3 K.; 1 Ork. - Christensen, B.: Sonate f. Piano m. V.; Suite f. Fl., V. og Kl.; Suite f. Sax. og Kl. - Dalberg: 1 K. - Emborg: Dobb. Inventioner f. Kl.; Kammerkoncert f. Str. og Kl.; 3 sm. - Stk. f. Fl., V. og Va.; 3 sm. Stk. f. Obo, Va. og Vel. - Engelbrecht: 4 S. - Foerlev: Sonatine f. V. og Kl. - Glass: »Naar Storstaden vaagner« f. Ork.; Trio f. V., Va. og Gitar; 2 K.; 5 S. - Gyldmark: 4 S. - Gram: 1 K. - Grünwald: 3 S. - Hamerik: 2 S.; 1 0. - Heerup: 5 -Kanons (ikke 1 Opf.) - Holm: Sonate c-moll f. V. og Kl. - Holmboe: Capriccio f. Kl.; Duetter f. Fl. og Va.; Duetter f. Fl. og Vcl.; Koncert f. Kammerork.; Kvintet f. Bl.; Strygekvartet; Trió f. V., Va. og Vel.; Divertimento II f. Ork. - Hye-Knudsen: Kammerduetter f. Fl. og Vel. - Høffding: Danmarkssangen; Løvspring; Kammerkoncert. f. Obo og Strygeork.; Skolekantate; 2 Kanons; 2 K.; 3 S. - Jacobsen: Intermezzo og Rondo af Kvartet f. Fl., Obo, Cl. og Fag.; Sonate f. V. og Kl.; 2 S. - Jersild: 7 K. (B.) - Jørgensen, Erik: Concerto grosso Nr. 1 - Knudsen, Erik: Suite f. Kl.; Trio f. Fl., Cl. og Fag. - Koppel: Capriccio f. V. og Ork.; Duo f. Cl. og Fag- ' ; Sonatine f. Blæserkvintet; Trio f. Cl. og Vcl.; Violinkoncert; 2 K.; 1 0.; 2 S.; Kvartet Op. 2, d-moll. - Langgaard: 1 K. - Larsen, Aage: Kvintet f. Bl. - Larsen, J. Th.: Aften, Efteraarsstorm, Maaneskin, Foraarsdag - Lauridsen: Fra min Drømmeverden (Kl.); Sonate f. Cello og Kl.; Sonate f. V. og Kl.; Strygekvartet, i G-Dur; 3 S.; 2 K. - Lindskrog: Stensamlersken; Pigen paa Diget; Maagen - Mortensen: Aftenlandskab; Vaarvejr; Ouverture f. Kammerork.; 2 K.; 3 S. - Mpe, Benna: 6 S. - Nielsen, Carl: 3 Solostykker f. Kl.; 4 0.;. 4 K.; 2 S.; 1 Stykke f. Blokfløjter - Nielsen, Ludolf: -1 Ork. - Petersen, Thor: - Andante ,sostenuto og Allegro moderato af Divertimento f. Fl., Cl. og Fag. - Raasted: Sonatine f. Obo og Kl.; 1 Ork. m. Baryton - Riisager: Kvartet Nr. 4; Koncertstykke f. 5 V. og Kl., Op. 28 A.; Lille Ouverture f. Strygere 1934; Primavera, Ouverture; Sonate f. Fl., Cl., V. og Vcl.; Strygekvartet Op. 25; Suite per piccolo, orchestra; Trio f. Cl., Va. og Fag. (1923); Trio f. Obo, Cl. og Fag., Op. 26 a.; Koncertino f. Trp. og Ork; 1 K. - Riis- Magnussen: 1 S. - Roikjer: Strygekvartet h-moll, Op. 4 - Rosenberg, Vilh.: 1 Ork. - Rosenberg, Kai: Sonate f. Cl. og Vel., Op. 79 - Sandberg-Nielsen: Sonate f. V. og Kl.; 1 S.; 1 K. - Schierbeck: 3 italienske Duetter; Gammel Kærlighed; Sang fra en Barnevogn; 1 S. - Seligmann: 5 S. - Senstius: Koncertouverture Nr. 2 Strandquist: 4 S.; 1 K.; 4 Folkeviser bearb. f. 2 V.; 2 S.: Efteraar, Hyrdinden Siegmann: 3 S. m. Fl., V. og Vcl. - Syberg: Concertino f. Obo, 2 V., Va., Vel. og Bas; Kvartet f. V., Va., Vel. og Cl.; Musik f. Obo og Strygere; Strygekvartet (1930); Suite f. Fl., Obo, Cl. og Fag.; 1 K.; 1 Musik til Leonce og Lena - Søby: 4 S. m. Kl.; Adagio og Finale af Strygekvartet - Tarp: Concertino f. V. og Ork.; Concerto f. Ork., Op. 18; Taffelmusik f. Fl., Cl. og Fag.; 1 K. - Tofft: 2 S. - Viderø: 5 danske Folkedanse f. 2 V. (B.) - Weis: 3 Clarinetstykker; 3 Sange: Høsttid, Den syge Ferdinand, Vaarbekendelse; 3 Sange: Skoven, Til Foraaret, Aften; Sonate f. Cl. og Kl.; Sonate f. V. og Kl.; Sonatine f. Cl. og Strygere; Strygekvartet Nr. 1; 3 Studier f. Cl. og Vcl.; 5 S.; 1 K.; I Ork. m. Cl. -

AFDØDE DANSKE KOMPONISTER

Bendix: 2 S.; 1 K. - Buxtehude: 1 K. (S.)- Frölich: 1 K.; 1 0.Gade: 2 S.Hartmann, J. E.: 1 0. - Hartmann, J. P. E.: 1 K.; 2 S.; 2 0.Heise: 12 S.- Jensen: 1 K. - Kuhlau: 1 K. - Kunzen: 3 0. - Kjerulf: 3 S.Lange-Mülller:12 S.; 2 K. - Laub: 2 S.Neruda: 1 K. - Schulz: 5 S.Weyse: 7 S.;l K.; 1 0. - Zielche: 1 K.

UDENLANDSKE NULEVENDE KOMPONISTER

Alfano: Sonate f. Vel. og Kl. - Alfven: 1 S- Arbatsky: Trio f. Cl., Va.og Fag. - Bantock: The celestial weawer, Return of Spring Bartók: 8 ungarske Folkesange; Sonate f. Kl.-Solo; Strygekvartet Nr. 4; 1 K.Beck: Sonatine f.V. og Kl.; Sonate f. Fl. og V. - Berg: Lyrische Suite f. Strygekvartet - Berkeley:Sonate Nr. 2 L V. og Kl. - Bossi: Sonate f. V. og Kl. - Bjørnson: 1 S.Brehme: Sonate f. Sax. og Kl.Brustad: Suite f. V.-Solo; Capricci f. V. og Va. Copland: Klaver-Variationer Eisler: 6 Lieder, Op. 2 - Ferroud: 3 Stykker f.Fl.-Solo; Trio f. Obo, Cl. og Fag. - Gerhard: 6 cataloniske Folkesange - Glaser:3 Sonetter - Golestan: Sonatine f. Fl. og Kl. - Goossens: Teatime - Hauer:»Wandlungen«, Op. 53 - Hindemith: 3 S. af »Marienleben«; Kvartet, Op. 32; Strygetrio, Op. 34; »Ein Jäger aus Kurpfalz«; Kammermusik Nr. 1; »Frau Musica«;2 K. - Honegger: 1 K.; 1 0. - Ibert: Deux Mouvements f. 2 Fl., 1 Cl. og 1 Fag.- Jelinek: 3 Chansons - Jirak: Nocturne f. V. og Kl. - Kilpinen: 5 S. Korngold: 1 K. - Krenek: 5te Strygekvartet, Op. 65 - Kricka: »Nordische Nåchte« - Kuula: Sonate f. V. og Kl. - Lakroca: Kvartet (19-23) - Larson: Sinfonietta -Longo: Sonatine f. V. og Kl. Lopatnikoff: 3 Stykker, Op. 17,f. V. og Kl. - Magaldi: Tristezza, Nostalgico Markevitch: Serenade f. V., Cl.og Fag. - Martinu: Strygekvartet Nr. 2; Serenade f. Ork.; Sonate L V. og Kl.;- Melartin: 1 K. - Mendes: 10 smaa Etuder f. Kl. - Migot: Le livre de Danceriesf. Fl., V. og Kl. - Milhaud: Sonate f. Kl.; Sonate f. V. og Kl.; 6 S.; 3 smaa Symfonier - Monrad-Johansen: 5 S. - Moussorgsky: Die Kinderstube - Mul: Missa f. 2 Stemmer og Fl. - Musella: Poeme de Mai - Nin: 3 S. - Odak: Stryge-kvartet Nr. 2 - Olson: Ouverture - Pascal: Strygekvartet - Pizetti: 3 S Prokofieff: 4 S., Op. 27 - Ravel: Chansons madécasses; Sonate f. V. og Vej. Reuter: 1 K. - Roskin: 3 S. - Rosenberg: Kvartet Nr. 2 - Roussel: Deux Poémes de Ronsard; Sonate Nr. 2 f. V. og Kl.; Trio L Fl., Va. og Vel.; Ronde,Op. 14; 3 S. - Scott: 3 K. - Schönberg: Strygekvartet, Op. 10, m. Sangstemme Slavenski: Strygekvartet - Suk: Trio f. V., Vel. og Kl. - Stange: i S. - Strawinsky: »Trois pieces« og »Concertino« f. Strygekvartet; Oktet f. Bl.; »Pribaoutki«; 1 K. - Thiessen: Duo f. V. og Kl. - Tomeucci: »Eco«, Madrigale - Toch: Strygekvartet, Op. 34; 1 K. - Turina: Sonate f. V. og Kl. - Vycpaleck: 3 S. Weill: »Drengen der svarede Ja«, Opera (1 Gang i Danmark) - Weiner: Strygetrio, Op. 6, f. V., Va. og Vcl.

AFDØDE UDENLANDSKE KOMPONISTER

Aldovrandini: 1 S. - Bach, Joh. S.: 4 K.; 2 Solo m. Ork.; 1 0. - Bach,Joh. Chr.: 1 0 - Backer-Grøndahl: 1 S. - Beethoven: 17 S.; 13 K.; 1 Solo m. Ork.-Bizet: 1 S. Boieldieu: 1 0. - Borodin: 1 S. - Brahms: 5 K.; 18 S. -Bøhmiske Folkesange: 3 - Caldara: 1 S. - Charpentier: 1 S. - Chausson: 1 S.- Chopin: 2 K. Cimara: 1 S. - Corelli: 2 K.; 1 0. - Debussy: 1 S Dohnangi: 1 K. Dvorak: 7 S. - Fauré: 1 S.; 1 K. - Franek: 4 S.; 2 K.Franske Folkesange: 2 S. - Giordano: I S. - Gluck: I S. - Gretchaninow: I S.- Grieg: 7 S. - Haydn: 1 K.; 2 0. - Henschel: 1 S. - Händel: 4 S.; 6 K.; 3 o. - Irske Folkesange: 2 S. - Jødiske Folkesange: 6 S. - Lammers: 1 S. Leschetizky: 1 K. - Lalo: 1 S. - Locatelli: 2 K. - Loillet: 1 K. - Lully: I S. - Marcello: 1 S. - Marx: 1 S. - Massenet: 7 S. - Moniuszko: 1 S. - Mendelssohn: 3 K. - Mozart: 12 K.; 9 S.; 1 0.; 2 Solo m. Ork. Nederlandske Folkeviser: 4 S. - Nordquist: 1 S. - Pergolese: 1 K. m. Ork. Ponchiello: 1 S. Provenzale: 1 S. - Puccini: 1 S. - Pureell: 1 0. - Quantz: 1 K. - Rameau: 1 K.; 1 0.; 1 Solo m. Ork. - Rangstrøm: 1 S. - Reger: 3 S. - Russiske Folkesange: 2 S. - Saint-Saéns: 1 K. - Scarlatti: 2 K. - Schubert: 34 S.; 3 K. Schumann: 3 S.; 1 K. - Smetana: - 1 S. - Schein: 1 0. - Steffani: 2 S. Strauss, J.: 1 0. - Strauss, R.: 8 S. - Telemann: 1 K.; 1 0. - Tschaikowsky: 2 S. - Tunder: 1 S. - Verdi: 1 S. - Vitali: 1 K. - Vivaldi: 1 0.; 1 Solo m. Ork.; l K. - Wagner: 5 S. - Weber: 1 S.; 1 K. - Wieniawsky: 1 K. - Wolf: 3 S. - Zarzycki: 1 K. -