Opmuntrende Kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 03 - side 81-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

Førsteopførelseii af professor Daniel Andersens opera på Det kgl. teater blev en rigtig urpremiére. Parkettet var fyldt af en hel skibsladning bornholmere. Successen blev altså nået ved lodder og træk, men komponisten fik ellers at vide, hvad klokken var slået, da han næste morgen blev til skive for kritikkens angreb.

* Ifølge Politikens radiotillæg opførtes forleden en ny komposition af Stravinski i England, betitlet »Kunstnerild«. Det viste sig at være Stravinskis op. 1, »Feu d'artifice«.

* Domorganist N. 0. Raasted har i sin e-genskab af rådsmedlem i Koda gjort en stor indsats i arbejdet for at skaffe vore komponister en særlig indtægtskilde ved betaling for udsendelsen af de liturgiske gudstjenester. Domorganisten har således ved de sidste udsendelser haft kompositioner af såvel Raasted, som N. 0. Raasted og Niels Otto Raasted, samt et par af sine egne værker på programmet.

* Teaterchefen har indbudt samtlige musikstuderende ved konservatoriet og universitetet til at overvære en opførelse af »Madonnas ansigt«, for at de unge mennesker på en nem og hurtig måde kan sætte sig ind i den senromantiske operas hovedværker.

* Peder Gram har standset likvidationen af operaselskabet. Han kunde ikke bringe over sit hjerte at bortsælge de mange pæne dekorationer.

* På grund af den danske krones stadigt faldende væ*rdi overvejer man i undervisningsministeriet at udstykke det Anckerske legat yderligere, fx. i portioner på 150 kroner, hvorved det vil blive muligt at uddele,det een gang om måneden. Der vil herefter i dybeste overensstemmelse med legatstifterens hensigt blive tilstillet modtageren gratis rangle og papnæse.

* Det populære par, komponisterne 1»eder Gram og Hakon Børresen (også kaldet Skalte og Valte) har i den senere tid gjort de offentlige myndigheder flere værdifulde tjenester uden at modtage nogen ydre udmærkelse derfor.

Idealismen eksisterer dog altså stadi-g her i landet.

* I rigtig erkendelse af Fritz J6des folkemusikalske idéer (offene singstunden) har radioens driftsleder, kammersanger Emil Holm i indeværende sæson fejret Bachs 250-års minde ved en serie Offenbach-koncerter.

* Vor landsmand, den verdenskendte pianist Bjørn Erichsen, har i indeværende sæson været forhindret i at optræde ved.en række store symfonikoncerter i udlandet. I et af de førstkommende numre af »Forum« vil hans manager, professor Borovski Udtale en le-vende beklagelse heraf.

* Til gengæld for de 10 c/c,, som danske komponister af deres indtægter skal bidrage til Det kgl. teaters underskud, har teaterchef Andreas Møller, efter henstilling fra komponistforeningens, bestyrelse, indvilliget i at lade foreningens mest prominente medlemmer give gæstespil på teatret. I overensstemmelse med formanden, hr. Peder Grams anskuelser, vil enkelte af medlemmerne, deriblandt hr. Gram selv, optræde i flere forskellige roller i samme stykke - så at publikum rigtig kan f å lejlighed til at beundre de pågældende komponisters omskabelsesevner.

Ved næste opførelse af »Cirkus juris« vil rollelisten derfor komme til at se

således ud:Snorre Malmstrøm,digter Louis Glass

Hans smul'e-fornuft Peder Gram Hip og Hap, siame-Hakon Børresensiske tvillinger Georg Høeberg'

Dommeren Jø~1gen Bentzon Dumme-Peter Poul Schierbeck Slangern'ennesket Peder Gram Dværgen Loyal H~akon Børresen Negerkæmpen Herkules,fyrste af Makosan(med mindreværds-kompleks) Georg Høeberg

Damen uden underkrop Benna Mø

Pebberfuglen.