To ord om Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 03 - side 74-74

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

TO ORD OM DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

A F GUNNAR HEERUP

ØKONOMI og idealisme skal forenes i et blad af DMT's karakter. 1 1929 havde DMT en gæld på over 4000 kr., den er for år tilbage skaffet af vejen. Den praktiske betydning af en sund økonomi kom klart for dagen i 1933, da musikforlæggerne trak deres annoncer i tidsskriftet tilbage på grund af DUTs og DMT's positive stilling til koncertgiverringen. Man kan trygt sige, at Dansk musiktidsskrift ikke i øjeblikket kan tvinges ad økonomisk vej.

DMT's økonomiske hovedbasis er DUT's medlemmer og DMT's abonnenter, det er i første række dem, der bærer tidsskriftet. Den kendsgærning, at denne basis langsomt, men stadigt vokser, er beviset på, at omlægningen. af tidsskriftet i 1929 fra at være et tidsskrift for musikinteresserede til i første række at være et tidsskrift for i Rusikarbejdere var rigtig. Vejen til højnelse af landets musikkultur går gennem højnelsen af musiker- og musiklærerstandens kultur.

I dette arbejde hæmmes DMT ikke så meget af økonomiske grunde som af manglen på en tilstrækkelig talrig og tilstrækkelig alsidigt orienteret medarbejderkres. DMT's stof er i for høj grad bestemt af medarbejdernes øjeblikkelige interesser og i for ringe grad af det behov, der er til artikler om bestemte æmner. Der er stadig blevet arbejdet og vil kraftigere og kraftigere blive arbejdet på at overvinde dette misforhold. Læsernes aktive medarbejde er her en bydende nødvendighed, både hvad angår artikler, æmneforslag og kritik af bladet.

Særlig mærkbart har misforholdet været i behandlingen af den nutidige musik og det nutidige musikstof. Som et symptom herpå nævner jeg den skandaløse, næsten totale mangel på omhyggelige anmeldelser af ny musik, nyudkommen musik og ny musiklitteratur. Redaktionens stilling har hidtil været den, hellere at undlade omtale end at bringe en mindre forsvarlig anmeldelse. Denne stilling vil ikke blive ændret, men det nødvendige kritiske stof skal skaffes, om så de nødvendige medarbejdere skal stampes op ad jorden, eller min nattesøvn skal beskæres med yderligere to timer.

På trods af dette: en varm tak til bladets trofaste medarbejdere, der på næsten alle andre områder retlinet og kampglad har båret Dansk musiktidsskrift frem i de forløbne år.

Gunnar Heerup.