Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 04 - side 100-101

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Pulsar Festival 2020

Annonce

Edition s

MEKANISK MUSIK

VED JURGEN BALZER

11 Beethoven: Sgmfoni nr. 6, f-dur, «»p. 68. (Pol. 95378-83 å 6,50 kr).

Det er en af de skønneste af alle de -mange udmærkede Beethoven-optagelser, den senere tid har budt på. Den er indspillet af Berliner statsoperaens kapel under direktion af Hans Pfitzner, under hvis taktstok også den 1. symfoni findes indspillet. Pfitzners store følsomhed overfor det lyriske hos Beethoven gør ham ganske naturligt til en særlig god interpret af pastoralen, hvis naive naturfølelse fordrer en nænsom hånd. Der er en egen varm klang over denne optagelse, som også. teknisk må siges at være vellykket.

11 Claude Debuss U: »La Damoiselle Élue«. (HMV. DB. 4957-58 å 6,50 kr.).

Dette »poéme lyrique« som Debussy komponerede i 1887 som en af de såkaldte romersendinger, opføres lier af Orchestre Pasdeloup og Chorale Saint Gervais' damekor under ledelse af Piero Coppola. Indflydelsen fra Wagner, især fra »Parsifal«, og fra Franck og Massenet er endnu meget tydelig, men der-udover sporer man den kommende »Pelléas«; mindre måske i det rent tekniske, end i værkets holdning, dets -ubestemthed, dets prærafaelitiske mangel på extase, på absolutte højdepunkter. I sin skrøbelige poesi er dette værk yderst vanskeligt at opføre. Trods en smule håndfasthed hist og her er gengivelsen dog langt den bedste, vi nogensinde har hørt.

11 Hans Pfitzner: Forspil til 3. akt af »Palestrina«. (Pol. 95459-61 å 6,50 kr.).

Med dette tredje forspil til »Palestrina« er serien komplet, og vi ejer et smukt uddrag af et af de ejendommeligste værker i vor tids musikdramatiske litteratur, helt tilhørende den forgangne romantiske periode, men gennemglødet. af en så stærk kunstnerisk

vilje og teknisk kunnen, at de altfor kendte formler endnu en gang får nyt liv. De tre forspil er kun smagsprøver, men de er typiske i deres stil. Optagelsen er en af Polyphons mest vellykkede og er foretaget under Pfitzners egen ledelse under medvirkning af Ber~ liner statsoperaens kapel.

11 Maurice Ravel: Strygekvartet i f-dur. (Pol. 27329-31 åL 5,00 kr.).

Det er en slags autentisk gengivelse, idet optagelsen er foretaget af Galimirkvartetten under komponistens kontrol. Det tekniske er i fineste orden: strygertonens varme er bevaret, pizzicatoets, tørre mathed undgået. Optagelsen er tilmed publiceret i den billige prisklasse. -

11 Bernh. Christensen og Herni. D. Koppel: »Af »Trompetkvadet«. (Cl. DD. 296 og HMV. X. 4429 å 3,50 kr.).

Blandt danske jazzplader indtager disse to en særstilling. Foruden som underholdningsplader kan de tjene som mønster for de amatørensembler, der måtte ønske at opføre værket. Dog er Columbiapladens kombination i denne henseende ikke heldig, idet den ene side optages af »Sangen om Louis« i Ellington-arrangenient. Når ikke engang Richard Johansens orkester kan spille dette arrangement, er der jo ikke store chancer for amatører. Man burde have holdt sig til originalen og kombineret det fortræffelige arrangement med en anden af Bernhard Christensens udmærkede dansemelodier, fx. den langsomme sats af 2. københavnerrapsodi.

11 MUSIKSPøRGSMÅL

Svar til hr. P. W. Frellesvig, Holstebro: Mozart: Requiem. HMV. D. 1147-49 å

6,50 kr.

Bach: Messe i h-moll. HMV. G. 1710-26

å 5,00 kr.

Händel: Messias. C. 9320-37 å 5,00 kr. Samme værk i uddrag. Cl. DX. 630-37 å 5,00 kr.

Beethoven: Missa solemnis. Pol. 95146 -56 å 6,50 kr.

Beethoven: Septet, op. 20. Cl. LX. 109 -13 å 6,50 kr.

Alle de ovennævnte værker er elek-trisk indspillede, men af højst forskellig kvalitet. Mozarts Requiem er således fra 1927, derfor næppe teknisk tilfredsstillende. De to sidstnævnte findes i de danske kataloger og kan derfor høres inden køb. Ved de andre anbefales det at tage en enkelt plade hjem for at bedømme indspilningens tekniske kvalitet.