Opmuntrende Kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 04 - side 100-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

Undervisningsministeriet har nu udpeget kulturfondets bestyrelse. I denne :sidder fire rigsdagsmænd, ministeriets ,departementschef samt Hakon Børresen. Derimod er dansk musikliv, mod al berettiget forventning, ikke repræsenteret. * Jazzologen Sven Møller Kristensen og komponisten Bernhard Christensen agter i nær fremtid at udstede et dekret, hvorefter anvendelsen af balimotiver vil kunne tilstedes indenfor den af jazzfolkemusikbevægelsen tolererede musik. Derimod vil javanske reminiscenser absolut - i hvert f ald indtil videre være fuldstændig udelukkede.