Danske komponister på finansloven

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 05 - side 104-105

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSKE KOMPONISTER PAA FINANSLOVEN

AF' AKSEL AGERBY

DET vil sikkert interessere vore Læsere at erfare, hvilke Komponister der modtager Understøttelse paa Finansloven: Aug. Enna, Fini Henriques, Louis Glass, (hver 2160,00), Ludolf Nielsen, Cellisten Herman Sandby (1080,00), Villi. Rosenberg, Journalist Hugo Seligmann, Rud. Langgaard (810,00), Poul Schierbeck, J. L Emborg, Peder Gram, Riis-Magnussen. (540,00). Ved at kaste Blikket paa denne.
lille Liste over danske Komponister, fyldes éns Sind af mild Forundring for ikke at sige Forbløffelse over, at der ikke er én eneste af vore yngre eller yngste Komponister, der er fundet værdig til Understøttelse, skønt der dog blandt dem findes Folk, der ikke blot har vakt stor Interesse herhjemme med deres Kompositioner, men ogsaa. ude omkring har skabt Respekt for deres Værker. For at tage nogle Eksempler: Knudåge Riisager, Jørgen Bentzon og Finn Høffding er ikke blandt de udvalgte, for ikke at tale om Folk, der er endnu yngre. Man kan gaa ud fra, at det ikke er Undervisningsministeriet, der af principielle Grunde ikke vil understøtte Aandsarbejdere, før de er fyldt 50 Aar, for saa vilde sikkert følgende unge Forfattere have faaet Lov at vente en rum Tid embiu: H. H. Scedorf Pedersen, Tom Kristensen, Jakob Paludan, Hans Kirk, Erling Krislensen , Marcus Lauesen, Knuth Becker, Leck Fischer, Hilda Lütken (1080,00)

Det ligger nær at spørge: Hvor er Komponistforenningen i dette Spørgsmål? - Har den indstillet yngre Komponister uden Held? -Eller har den intet foretaget sig paa dette for Komponister meget vitale Interessefelt?

Der maa gøres noget. Vil »Dansk Komponistforening« ikke interessere sig for Spørgsmaalet, maa »Det unge Tonekunstnerselskab« tage Sagen op.