Opmuntrende Kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 05 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

* Komponisterne Peder Milligram og Christian Geislerør har besluttet at holde hinanden i ustadig ligevægt. Til -den ende vil hr. Milligram fremtidig udarbejde alle de taler, som hr. Geislerør agter at forvirre sig med på kommende generalforsamlinger i komponistforeningen og koda, ligesom det kan forventes, at hr. Geislerør til gengæld vil skrive de at hr. Milligram fremtidig signerede kompositioner.

* På foranledning af kronprinsen vil der ved galaforestillingen på Det kgl. teater i anledning af brylluppet blive indlagt et ganske overordentlig vanskeligt og ingenlunde ufarligt dirigentnummer, udført af kapelmester Georg Høeberg. Ængstelige tilskuere gøres dog opmærksom. på, at ekvilibristen vil være omgivet af sikkerhedsnet på alle sider. * Komponisten Jørgen Bentzon har i den sidste tid set usædvanlig nedbøjet ud. Der kan man se, - vi andre troede, der var så god plads under Børresen.

* På kodas generalforsamling frempuslede formanden en årsberetning, hvoraf fremgik, at selskabets anliggender efterhånden er blevet så indviklede, at på den ene side hverken formanden eller på den anden side heller ikke omvendt, men tværtimod noget som helst medlem kan forstå et kvidder. Men selvfølgelig, det er nok det, der er meningen.

Paa samme generalforsamling blev det meddelt, at man ikke ønskede de ved denne forefaldne begivenheder refefereret, hverken i dagspressen eller i tidsskrifter. Det forlyder nu, at man navnlig har frygtet en offentliggørelse i »Nordisk ugeblad for katholske kristne«. * Dansk komponistforening har natten mellem lørdag og søndag flyttet Vordingborg til linie 5's endestation i Husum. På denne simple måde har man opfyldt lovens bud, at det nyvalgte bestyrelsesmedlem, komponisten J. L. Emborg, skal have bopæl i Københavns umiddelbare nærhed. Det er det, jeg

siger, for opfindsomme mænd findes der ikke den ulovlighed, der ikke kan rådes bod på.

* Komponisten Chr. Geisler har udarbejdet en resolution, der i tostemmig udsættelse ved hr. Lieberkind vil blive forelagt undervisningsministeriet. Resolutionen kræver i meget stærke vendinger, at den fulde musikalske opdragelse af kronprins Frederiks og kronprinsesse Ingrids fremtidige børn skal overlades hr. Geisler. I resolutionen udtrykkes endvidere ønskeligheden af, at hr. Geisler til nogle musikpædagogiske forsøg af fun'damental betydning for vort land får overladt blot ét pund af sanginspektør, magister Mogens Wóldikes hjærneskal i afsavet tilstand. Hr. Geisler er af den absolutte formening, at et så beskedent ønske, i hetragtning af sagens hele vigtighed, ikke vil blive ham nægtet.

* Domorganist N. 0. Raasted er blevet indstillet til benådning med dannebrogsordenens ridderkors. I den anledning vil der blive afholdt en liturgisk takkegudstjeneste, ved hvilken domorganisten, iført ridder- og hagekorset fra Duzaine Hansen, vil præludere over en koral af Julius Streicher: »Wer Juden frisst, ehret Christ«.

* På Dansk tonekunstnerforenings generalforsamling henstillede formanden, komponisten Hakon Børresen, at dansk musikliv fremtidig bestræhte sig for loyalt samarbejde. For at dette samarbejde kunde blive indledet under de lykkeligst mulige auspicier besluttede hr. Børresen at blive endnu ét år som formand.

Tonekunstnerforeningens indsats i musiklivet herhjemme i den forløbne sæson har iøvrigt givet sig udslag deri, at formanden for den norske tonekunstnerforening er blevet indstillet til ridderkorset.

Pebberfuglen.