Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 06 - side 158-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11., K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, bredgade, 54, K.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, gothersgade 160 st. K. TEATERTELEFON: se nedenfor.

FORENINGS-MEDDELELSER

TIL VORE UNGE MEDLEMMER. Serie B-koncerterne i sæsonen 1935-36. Vi anmoder de af vore medlemmer, som måtte ønske at optræde på serie B-koncerterne i den kommende sæson, om at meddele dette til komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Clarlottenlund, (Tlf. ordrup 1812) inden 5. september. De medlemmer, hvis musikalske kvalifikationer ikke er bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, må aflægge prøve. Denne finder sted i midten af september. Vi gør opmærksom på, at såvel instrumentalsom sangsolister og ensembler kan få lejlighed til at optdede med delvis selvvalgt program.

KORT TIL GENERALPRøVERNE TIL STATSRADIOFONIENS TORSDAGSKONCERTER. De medlemmer, der måtte ønske kort til generalprøverne til statsradiofoniens torsdagskoncerter, bedes meddele dette til formanden, tlf. byen 6400, inden 30. august. Vi gør opmærksom på, at de medlemmer, der havde kort i fjor og ønsker dette også for den kommende sæson, ikke behøver at meddele det. Vi gør udtrykkelig opmærksom på, at 30. august er sidste frist.

4(

BEMÆRK: NYT NR. PÅ TEATERTELEFONEN. Teatertelefonens nye nr. er: byen 6400, fra og med 1. september 1935. Man ringer forestillingsdagen fra kl. 16-16,20. Henvendelse om legitimationskort sker som hidtil skriftligt til kontoret, Gothersgade 160, med indlagt frankeret konvolut forsynet med egen adresse.

OPTAGELSESPRQVE TIL ORKESTRET. Ligesom tidligere afholdes i første -halvdel af september en o Ptagelsesprøve til orkestret. De, der måtte ønske at deltage, bedes henvende sig til formanden for orkesterudvalget, Sverre Forchhammer, Amaliegade 11 A, tlf. palæ 1253v, inden 1. september. Tid og sted for prøvens afholdelse vil senere blive meddelt.