Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 06 - side 157-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

ved Jürgen Balzer

/1 Carl Nielsens 6. symfoni er antaget til opførelse i Stockholms koncertforening i den kommende sæson.

11 M. Jean Baudry har i »Le Guide musical« skrevet en overordentlig rosende kritik af France Ellegaards og Ebba Wiltons koncert i Paris. Især roser man Ebba Wilton, fordi hun på sit repertoire

Berliner Staatsoper i 1930. Claudel har nu udgivet denne text og til bogen skrevet et yderst interessant forord, hvori han kræver en helt ny operaform.

/1 Nogen større begejstring hos den upartiske kritik synes Rich. Strauss' nye opera »Die schweigsame Frau« (Staatsoper Dresden) ikke at have vakt. Stilen havde nordiske sange »Bien choisis et er en videreførelse og blanding af eled'une heureuse nouveauté pour nos menterne i »Ariadne auf Naxos« (stilioreilles«.

11 Den internationale komponistkongres afholdes i Vichy fra den 26.-31. august under forsæde af Albert Roussel og Richard Strauss.

11 De franske komponister kræver en fuldkommen omlægning af den franske statsradiofonis musikalske udsendelser efter en af dem forelagt plan.

11 Den franske afdeling af »Amitiés internationales« har nedsat en kommission med det formål at sende franske kunstnere på ferierejser til udlandet og modtage de fremmede kunstnere, som ønsker at optræde i Paris.

1/ »Le Carillon« (Genfer forening for koncert.moderne kammermusik) har udskreveten konkurrence om kammermusikværkerfor 3 til 5 instrumenter. Værkerne, derskal være uopførte og utrykte, indsen-des anonymt med nøgleord inden 15. no-vember til foreningen, hvis adresse er:Plateau de Champel 3, Genéve.

fi Paul Claudel har som bekendt skrevet texten til Darius Milhauds opera »Columbus«, der fik sin uropførelse på

sering) og »Intermezzo« (konversationrecitation). De melodiske indfald karakteriseres som »forslidte«.

/1 Wagner-Regenys opera »Der GUnstling« er blevet antaget af 30 scener til opførelse i den kommende sæson.

11 Sjostakovitsj: »Lady Macbeth« opføres i øjeblikket af en russisk operatrup i New York og på andre amerikanske scener. Værket er også antaget til opførelse på Wiener-Staatsoper og - af den kongelige opera i København.

/1 Deutschlandssender har opført Paul Klenaus »Cornet Rilke«.

/1 Alban Berg arbejder på en violin

/1 Gabriel Pierné har fuldendt en ballet: »Images«, som skal opføres på Pariser operaen.

11 Francis Poulencs koncert for to klaverer og orkester er udkommet hos Rouart Lerolle et Cie.

11 Wiener musikbladet »Der Anbruch« har efter venskabelig overenskomst forladt Universal-Edition og udkommer nu på Vorwårts Verlag.