uden titel

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 07 - side 190-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommermed et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, !alt 10 hæfterårlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavlen kr. 9,00. Abonnementetbetragtes som fortløbendeindtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelsefinder sted. Abonnementkan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem bog-handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalgkoster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionenslutter den 5. i hver måned.

Redaktør.: mag. -art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf.nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Post-konto: 22596.

Årgang 10/1935, nr. 07