Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 08 - side 211-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, I.,arslejstræde 11., K. `Flf. byen 6.400.

NÆSTFORMAND: Filemming Weis, G_otfred Rolidesvej 20,.Cliarl. Tlf. ordrup 1812. KASSEJRER:, Bjørn',Møller, -Bredgade 54, K.

POSTKONTO: 3474, - »Det. unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. K.

TEATERTELEFON: byen. 6400, forestillingsdag~n kl. 1.6-16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

SERIE A. l'ste koncert, fredag den 25. okt Ober'kl. 20, Hornung & Møllers sal, bredgade 54. Medvirkende: Lise Allin Erichsen, Johan Bentzon, -NVilly Bugge-Jensen,'Poul-Allin Erichsen, Hermann D. Koppel, Wilhelm -Lanzky Ottb,- Sigurd M.- Ras'cher, Kjell'Roikjer og Waldemar Wolsing. Ptogram:

I.Darius Milhaud:- Sonatine fór klariiiel og pianø (1927). lste-gaii-g-2.Jørgen Bentzoii: Raci~ohto (fortælling) -for fløjte~, saxofon, fagotog kontrabas, (uropførelse).

3. , Harald Ager,,snap: Suite inipétuoso for kla~,er, (1934) (uropførel,~e')

4.-Jørgen -Bentzon: Grå af tén. * Erik- Molteseii Finn Høffding: En synd. Jel~pe Aakjær'.O~-to Mortensen: - Sprøjten. H. C. Anderséh.-Fl,eniming. Weis: KoÉnniód. Jeppe Aakj Wr.Knud*åge Riisager: Sommer. Sigbjø~n Obstfeldér.

Tre børnéviser: Moderens sang. Helge' Rode.

Den nyfødte. Louis Levy. Dukaten. Louis Levy.

5.Edmund von Borck: Introduction og capriccio for saxofon og klaver. (lste gang.)

6.Jacques Ibert: Trois piéces bréves for (1 ste gang.)

Medlemskort giver adgang.

4(

blæserkvintet. (1923.)

SERIE B. Iste koncert, onsdag dtn 27. novernber 1935. Program

næste nummer.

3(

SAMARBEJDET MED SVERRIG. I indeværende sæson. vil der finde udvekslingskoncerter sted mellem den svenske sektion i Lund og den danske sektion i København af I. S. C. M. med henholdsvis svensk og dansk program, der tilrettelægges på den måde, at hver sektion sammensætter og lader udføre deres respektive lands program. Den danske koncert er fastsat til fredag den 15. november i Lund med følgende program:

Franz Syberg: Kvintet for fløjte, klarinet, violin, viola og violoncel. Vagn Holmboe: Kammersonate for violin og klaver, (uropførelse).

Hermann D. Koppel, Bernhard Christensen, Svend Erik Tarp: Klaver-

stykker. Jørgen Bentzon: Intermezzo for violin og klarinet. Finn H6ffding, Aksel Agerby, Otto Mortensen: Sange. Knudåge Riisager: Kvartet for fløjte, klarinet, violin og violoncel.

Programmet udføres af: Edel Andersen, Gjerd Bruhn, Johan Bentzon, Poul Allin Erichsen, Sverre Forchhammer, Hans Konstantin Hansen, Hermann D. Koppel, Alf Petersen og Otto Mortensen.

Den svenske koncert afholdes i København i januar 1936.

DEN INTERNATIONALE MUSIKFEST I PRAG2.-6. SEPTEMBER 1935

Til den 13de internationale musikfest i Prag i september (program: se nedenfor) var det desværre umuligt at sende en af bestyrelsen, der kunde være foreningens delegerede. Meddelelsen om musikfesten var kommet os i hænde 5 dage før den skulde finde sted. Denne forsinkelse skyldtes, at festen var blevet omlagt fra Karlsbad til Prag og i virkeligheden kun kom i stand takket være hr. Alois Habas energiske arbejde. Vi anmodede derfor vort medlem saxofonisten Sigurd M. Rascher, der alligevel skulde overvære musikfesten, om at repræsentere den danske sektion.

Ved delegeretforsamlingen, der i år strakte sig over tre dage, vedtog man først at modtage Barcelonas* indbydelse til musikfesten 1936 (16,~-23. april), hvor der vil blive arrangeret tre orkesterkoncerter og to kammermusikkoncerter. Ved den første orkesterkoncert vil der blive opført værker, der var antaget til opførelse i Prag, men som grundet på musikfestens omlægning i sidste øjeblik ikke kunde blive opført. Desuden vil der udenfor de sædvanlige koncerter blive arrangeret en koncert med kompositioner, skrevet for harmoniorkester. (Barcelona har som bekendt et af verdens bedste harmoniorkestre på 86 mand.) Til denne koncert kan hver sektion indsende to værker, der kan tilrettelægges for enhver tænkelig blæserbesætning.

Fra USSR var der for første gang mødt repræsentanter fra forbundet af sovjetkomponister, der ønskede at blive sektion af det internationale selskab for ny musik. De mødte med et tilbud om at afholde mus~kfesten i 1937 i Moskva. (De havde desuden i sommer, efter at musikfesten i Karlsbad var opgivet, tilbudt at afholde festen allerede i november 1935, og ved dette tilbud blev der lagt et ikke uvæsentlig pres - den kære prestige - på den tjekkiske regering, hvorefter det alligevel lykkedes at afholde festen i Prag.) Desuden

forelå'der også tilbud fra den franske sektion. Den endelige vedtagelse blev efter sædvane udskudt til 1936.

Ved juryvalget, der fandt sted på forsamlingens 2den dag, valgtes: Lamote de Grignon (Spanien), Ansermet (Schweiz), Webern (østrig), Riisager (Danmark), Woytoviw (Polen). Der er god grund til at glæde sig over, at Danmark (Skandinavien) har fået en repræ-sen-tant i juryen igen; desværre har det jo vist sig, at vi ellers har meget ringe chancer for at få værker frem til opførelse.

Ved koncerterne forekom ikke mange nye navne, særlig de repræsenterede mellemeuropæiske komponister var for størstedelen kendte (Sch,5nberg, Alban Berg, Haba og Webern). Af nyere navne h2evdede Karl Hartmann, Slavko Osterc, Sandor Verese, Pavel Borkovere og Alan Bush sig bedst. Programmet:

2. september 1935: SYmfonikoncert:

Karl Amadeus Hartmann (Tyskland):: »Miserae«. Dirigent: Hermann Scherchen. Slavko Ostere (Jugoslavien): Concert pour piano avec instruments å vent

Klaver: Dr. Karel Reiner. Dirigent: Daniel Svara.Arnold Sch,5nberg (USA): Variationen. Dirigent: Heinrich Jalowetz.

Karel Håba (CSR): Koncert pro violoncello. Violoncellist: B. Heran. Dirigent:

Robert Brock.Vladimir Sebalin (USSR): II symfoni. Dirigent: Otakar Jeremiås.(Det tjekkiske radiofoniorkester.)

3. september 19,35: Kammermusikkoncert: Henk Badings (Holland): Sonate pour violon et piano.

Boleslaw Woytowicz (Polen): »Enfant va dormir« pour chant et quatre instruments. H. W. Sfisskind (CSR): Vier Gesånge mit Streichquartett.

Fidelio Finke (CSR): Konzert für zwei Klaviere.Alan Bush (England): »Dialectic« for string quartet.

Luigi Dallapiccola (Italien) : Divertimento in quattro esercizi per soprano e cinque

strumenti. Dirigent: Alfredo Casella.

W. Burkhard (Schweiz): Fantasia fiir Streichorchester op. 40. Dirigent: Hermann

Scherchen.

5. september 1935: Kammermusikkoncert: Såndor Veresz (Ungarn) : Quatuor å cordes.

doffreda Petrassi (Italien) : Introdxxzioné ' et Allegro per. Violino con undielstrumenti. Dirigent: Alfredo Casella.Raymond Chevreuille (Belgien) : Quatuor å cordes.Anton Webern (Ostrig): Konzert für neun Instrumente.Sändor Jemnitz (Ungarn): Sonate für Harfe.Elisabeth Maconchy (England): Prelude, Interlude'and Fugue for two violins.Wladimir Vogel:' Variétude (Chaconne) et Etude -- Toccata 'poui-piano. . .

«."",SR-) : Dechovy. kvintet - Pi~ces pour cinq instruments å vent.

~lexander Moyzes

6. september 1~35:~ Synifonikonrert:

Jef van Durine (Belgien): Poéme. héro Yque. Dirigent: Z(L.Pierre-Oetave Ferroud (Frankrig) : Symphonie en la. Dirigent: K. B. Jii'åk. 'Pavel Borkovee (CSR) : Klaver: Rudolf Firkusny. Dirigent: Vå-clav Talich.Alban Berg (østrig):. Suite »Lulu«. Zpev: Julie Nessy. Dirigent: Czeorg Szé11.. :Alois Haha (CSR): »Cesta zivota« symfoniekå fantasie. -- La voie (le la vie«,4- LI' i A i

11DE OG HJEMME

/1 Ved en koncert i Stuttgart den 23. september dirigerede komponisten Ebbe Hamerik følgende program:

1-,,'bbe Harnerik: Symfonisk suite fra ope-. raen ..»Leonardo ~Ja Vinci«, , (uropfø-.

relse).

Ture Rangsti',~~in: Sailg Cyklus »Not

turno«.

Knudåge Riisager: Primavera, (tysk ur

opførelse).

Arier med orkester af Hånde] og Mozart. Beethovens lste symfoni.,

Solist var R.ut Berglund fra »Staatsoper«, j3erlin.

// Knudåge Riisagers trompetkoncert,som er under trykning hos Wilhelm Hansen, fik sin uropførelse på Thor-valdsens museum marts 1934 under le-delse af Johan Bentzon og med Arvid Degn som solist. Den går nu sin sejrs-gang i udlandet. Efter opførelsen i Osloved den nordiske'rnusikfest i fjor er (lenspillet i Århus, Gbteborg og LUbeck. Dener endvidere antaget til opførelse i G6-teborg radio, Talinn, Bonn og Bueno ' s Aires.

// En kvintet bestående af Sigurd Rascher, Sverre Forchhammer, Viggo Lund, Hans Konstantin-Hansen og Svend Nielsen er engageret til Esbjerg musikfor

ening den 21. oktober, bl. a. me.d en kvintet af Adolf Busch.

// Trioen Johan Re~ntzon, Albérfo M'edici og Otto Mortensen spiller (le n 18. november i klubben »Septimen«, Århus, om eftermid(Lagen, og om""aftenen i musikforeningen »Brage« i Randers. - Programmet består bl. a. af moderne klaverstykker af Bartók, Kodaly og Poulene ,,,I n't 'en trio af Pierné.

"" i

// Til »ITDF, OG HJEMME«, (ler freintidig vil findes under foreningsnieddelelser, anmodes. vore medlemmer, si'tvel skabende som udøvende, om at sende meddelel-se til undertegnede, både o~3i opførelser af kompositioner, herhjemme og i udlandet, og koncert- optræden. . Åksel Aflerbjl.