uden titel

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 08 - side 214-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Pulsar Festival 2020

Annonce

Edition s

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommermed et hæfte, om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfterårlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementetbetragtes som fortløbendeindtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelsefinder sted. Abonnementkan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem bog-handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalgkoster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver' måned. Redaktionenslutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København ø. Telf.nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 1'66. Post-konto: 22596.