Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 09 - side 237-237

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FORMAND: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 54, K.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. K. TEATERTELEFON: byen 6400, forestillingsdagen kl. 16- 16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS ORKESTER.. Koncert i Odd Fellow Palæets store sal, tirsdag den 19. november 1935 kl. 20. Dirigent: Ebbe Hamerik. Solist: Sigurd M. Rascher (saxofon). Program: 1. Ebbe Hamerik: Symfoni ouverture (1935). 2. Harald Sæverud: 50 små variationer for orkester. 3. Lars Erik Larsson: Koncert for saxofon og orkester. 4. Knudåge Riisager: Primavera (1935). 5. L. van Beethoven: Symfoni nr. 7, A-dur. Koncertdirektion: Wilhelin Hansen, musikforlag.

SERIE B. I. koncert, der var ansat til onsdag den 27. november. er grundet på indtrufne omstændigheder aflyst.

BACHFORENINGEN I SAMARBEJDE MED DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB. Koncert onsdag den 4. december 1935 kl. 20 i Palælokalerne, Klerkegade 2. Medvirkende: Marie-Louise Schlegel (sopran), Charles Senderovitz (violin) og Det unge tonekunstnerselskabs orkester. Dirigent: Cai Wendelboe Jensen. Prograrn: Johan Sebastian Bach. 1. Ouverture i c-dur for orkester. 2. Kantate nr. 209. Non che sia dolore, for sopran og orkester. 3. Koncert i a-moll for violin og orkester. 4. Kantate nr. 202. Weichet nur, betriibte Schatten, for sopran og orkester. Medlemskort giver adgang.

IK

DANSK KONCERT'FORENING I SAMARBEJDE MED DET UNGETONEKUNSTNERSELSKAB. I. koncert (kammermusik) fredag den13. december 1935 kl. 20. Hornung & MØllers sal. Medvirkende:Blæserkvintetten (Holger Gilbert-Jespersen, Svend Chr. Felumb,Aage Oxenvad, Hans SØrensen og Knud Lassen), Berl. Botschinskyog Sverre Forchhammer. Prograin: 1. Louis GI ass: Trio for obo,klarinet og fagot, op. 77 (uropfØrelse). 2. Rachel Siegmann: Sange.3. Flemming Weis: Sonate for solo-violin, 1,935 (uropfØrelse).

4. Gustav 14elsted: Sange. 5. Carl Nielsen: Kvintet for flØjte, obo, klarinet, horn og fagot. E-dur, op. 43. Medlemskort giver adgang.

NORDISK DIGTERKLUB indbyder' medlemmerne af Det unge tonekunstnerselskab""til en festlig Isak Dinesen-aften mandag den 2. december kl. 20 i IngeniØrforeningens'festlokaler, Vester Farimagsgade. Medvirkende ved fe,st-en er bl. a. -forfatteren Svend Borberg, skuespillerinde Clara Pbntoppidan og skuespiller Nicolai Neiiendam. Desuden vil fhv. undervisningsminister Fr. Borgbjerg komme tilstede. Efter underholdningen dans.

Billetpriser (underholdning og dans) for medlemmer Kr. 1,00; for gæster Kr. 2,00; deltagelse i souperen- , ekstra Kr. 4,50.

. Billetter fås indtil 30. november fØlgende steder: boghallen, Politikens hus, telf. 8297. Illuins bogafdeling, telf. 4002. Buseks, boghandel,. KØbmagergade, telf. 2453. I~Iagasin du Nord,,, bogafdeling, telf. 4030. Reitzels boghandel, LØvstra-,,de, telf. 2412.

4(

Årgang 10/1935, nr. 09