Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 09 - side 235-235

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MEKANISK MUSIK ved Jårgen Balzer

/1 J. 8. Bach: Brandenburgske koncert n o. 6, b-dur. (Pol. 15066-67 å 5,00 kr.).

Den 6. er sikkert den ejendommeligste af de sex brandenburgere. Den er meget lidt opført i vor tid, idet den volder noget -besvær med besætningen, der i originalen er: 2 viole da braccio, 2 viole da gamba, violoncello og continuo. Viola da braccio kan jo uden skade erstattes med vore bratscher, men gamben, tenorviolaen, er noget lysere i klangen end vor violoncel og en erstatning med denne vil give ensemblet, der jo i forvejen er meget mørkt i klangén, en kedelig og udifferentieret klang. Den foreliggende optagelse, der fuldender den meget smukke række af optagelser efter originalmanuskripterne, benytter da også de gamle instrumenter. Udførelsen ved Berliner filharmonikerne under Melichars -ledelse er overordentlig vellykket.

11 Franz Schubert: Kvintet i c-dur, op. 163. (HMV. DB2561-65 å 6,50 kr.).

C-dur kvintetten er d-moll kvartettens umiddelbare efterfølger og dermed Schuberts sidste kammermusikværk og tillige toppunktet af denne side af hans produktion. Frigjort for kampen med formen, fra (len dramatiske kontrast, er (ler noget strålende over dette værk. Det fordrer en uhyre ro i gengivelsen og Pro Arte med Anthony Pini som 2. cello har netop den klangens renhed, der fordres og som gør denne optagelse til et mønster, et studium værd og en ,tor nydelse.

il Robert Schumann: Sonate for mo

lin og klaver, d-moll, op. 1~91. DB2264-67 å 6,50 kr.).

Mere fantasi end egentlig sonate og stærkt på grænsen af det kammermusikalske er dette værk næppe noget fuldgyldigt udtryk for Schumanns geni. Selv en så udmærket udførelse som søskendeparret Menuhins kan ikke redde det.

11 Jean Sibelius: »Valse trist-e«, op. (Decca F5582, 3,50 kr.).

Sibelius komponerede »Valse triste« til skuespillet »Kuolema«. Stykket er forlængst glemt, men musikken lever, båret af den makabre stemning, som komponisten så virkningsfuldt og dog indenfor det musikalskes grænser har fremmanet. Queens Hall orkesteret under Henry Wood giver stykket alt, hvad der tilkommer det. Decca har overført den smukke klang fra sine jazz-optagelser også til denne deres. første koncertplade.

Musikspørgsmål.

Edith Jensen: Foruden de tre »store« symfonier findes af Mozarts følgende: no. 34 (Leo Blech), no. 35 (Toscanini), no. 36 (Fritz Busch) og no. 38 (Erich Kleiber), alle på-KNIV. og alle kan fås uden forudbestilling.

H. F., Horsens: Der findes to fuldstændige sæt optagelser af de brandenburgske koncerter, et på Polydor og et på HMV. Polydors er gennemgående de stilrigtigste. Af no. 3 er dog HNIV.s under Cortot at foretrække for Polydors under Furtwångler.