Opmuntrende Kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 09 - side 235-235

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

* Det siges undertiden, at Undervisningsministeriet ikke har forståelsen af at der gøres noget for dansk musikliv. Dette er ikke rigtigt. I det stille sker der mere end man ved af. Nu har der således i en årrække været en bevilling »til udgivelse af en dansk årbog for musik«. Som man herefter vil forstå, har denne opmærksomhed været så fint tænkt, at man har bredt diskretionen så vidt ud, at årbogen end ikke er blevet publiceret. Det er altid smukt at give i det skjulte og navnlig som her, hvor hele sagen forbliver i dybeste tavshed.

* Ind og ud. Komponisten Hakon Børresen, der den 18. oktober indtrådtc i legatbestyrelsen for Wilhelm Hansens mindelegat, udtrådte allerede den 28. samme måned. Han kom liså hurtigt ud, som han kom ind.

- Pseudonymet Hedevig Quiding ånder nu kun ganske svagt.

- Kgl. kammersangerinde Else Schøtt og kgl. kapelmester Johan Eye Knudsen har fået den tjekkiske hvide løve. Komponisten Peder Gram har derimod kun fået røde hunde.

Pebberfuglen.

Årgang 10/1935, nr. 09