Dansk Musiktidsskrifts Musikblade nr. 7, december 1935

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 240-241

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRIFTS MUSIKBLADE NR. 7, DECEMBER 1935

6 FIRESTEMMIGE KANONER

AF H. O. C. LAUB

Ovenstående kànoner er skrevet af H. O. C. Laub, født 1805, død 1882 som biskop i Viborg. H. O. C. Laub var en onkel til Thomas Laub, hans kànoner har ikke tidligere været trykt, enkelte er blevet ret kendte gennem mundtlig overlevering. Kànonerne er firestemmige,. anden indsats ved x, de følgende indsatser svarende dertil.

Musikbladet fås som DMTs andre musikblade i 4-sidet særtryk til en pris af 25 øre stykket. Ved køb af mindst 10 ekspl. af samme musikblad er prisen 15 øre stykket. Ved køb af samtlige DNIT's musikblade er prisen ligeledes 15 øre stykket, nr. 1-7 koster altså tilsammen 1,05 kr. -Musikbladene fås ligesom DMTs øvrige publikationer ved henvendelse til DMTs redaktion, eller gennem bog- og musikhandlerne.

DMTs tidligere inusikblade indeholder:
nr. 1: 6 kànoner til brug i folkeskolen ved Gunnar Heerup.
n r. 2: 2 tostemmige sange fra det 16. århundrede med dansk tekstved Harald Vilstrup.
nr. 3/4: 7 tostemmige stykker for to violiner af Hermann D. Koppel,op. 12.
n r. 5: studie i variationsform for 3 blokfløjter af Jørgen Bentzon.
n r. 6: 2 trestemmige sange for to kvindestemmer og en inandsstemme.af Adam Gumpelzhaimer (1591).